Cultuureducatie met Kwaliteit - Kunstgebouw

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Om scholen en culturele instellingen te ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs is het ministerie van OCW in 2013 gestart met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het doel van het programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind.

Over CmK

In het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) werken penvoerders (zoals Kunstgebouw), overheden, scholen en het culturele veld samen aan goede cultuureducatie voor ieder kind door cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren.

Met CmK investeer je als gemeente of regio in het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie – onder andere door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. Hierbij streven we gezamenlijk naar het vergroten van kansengelijkheid waarbij de culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat.

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Kunstgebouw als penvoerder van jouw gemeente of regio

Gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 90.000 inwoners kunnen meedoen aan CmK onder penvoerderschap van Kunstgebouw. Gemeenten met meer dan 90.000 inwoners kunnen kiezen voor deelname onder penvoerderschap van Kunstgebouw of voor rechtstreeks deelnemen aan dit programma.

Om voor de meerjarensubsidie voor Cultuureducatie met Kwaliteit in aanmerking te komen, wordt er een meerjarenplan ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Dat plan bestaat uit een algemeen deel en de regionale plannen. Het algemene deel neemt Kunstgebouw volledig voor haar rekening. De regionale plannen worden door de regionale CmK-projectleiders geschreven, al dan niet met onze ondersteuning. Zijn de plannen geschereven? Dan dient Kunstgebouw de plannen gebundeld in bij Fonds voor Cultuurparticipatie.

Als penvoerder verzorgt Kunstgebouw:
  • advies en ondersteuning bij het schrijven van jouw regioplan;
  • de aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, uitvoerder van de regeling;
  • monitoring, evaluatie en verantwoording van de subsidie;
  • diverse kennis- en netwerkbijeenkomsten.

Cultuureducatie met kwaliteit - penvoerders in Zuid-HollandOverzicht van alle CmK-penvoerders in Zuid-Holland

Tijdpad CmK4

In CmK4 (periode 2025 – 2028) zetten we in op het bereik van alle scholen in ons werkgebied. We zullen dus extra aandacht hebben voor scholen die nu nog niet deelnemen. Daarbij houden we rekening met de achterstandscores van de scholen, en de kansen en uitdagingen van de lokale situatie. Zo krijgen alle kinderen de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Tijdpad aanvraag CmK4
22 november 2023 Regeling CmK4 gepubliceerd door Fonds voor Cultuurparticipatie
1 februari 2024 Workshop ‘Aanvraag schrijven CmK4’ voor regionale CmK-projectleiders die deelnemen via Kunstgebouw
1 mei 2024 Aanleveren regioplannen en adhesieverklaring bij Kunstgebouw door regionale CmK-projectleiders
1 juli 2024 Deadline indienen subsidieaanvraag door Kunstgebouw bij Fonds voor Cultuurparticipatie
2 december 2024 Uiterlijke datum besluit subsidieaanvraag door Fonds voor Cultuurparticipatie

 

Bekijk de folder

Mijn CmK

Deelnemende gemeenten onder penvoerderschap van Kunstgebouw hebben toegang tot een online dashboard, Mijn CmK. Hierin zie je in één oogopslag jouw CmK-activiteiten, de financiële realisatie, een urenoverzicht en nog veel meer.

Inloggen:

Mijn CmK Handleiding CmK-portal

Op zoek naar meer inspiratie?

Op de inspiratiepagina vind je filmpjes, lesmateriaal, interviews, columns, podcasts en publicaties over cultuureducatie. Bekijk ook het verslag van de CmK-bijeenkomst Hallo toekomst.

Op de hoogte blijven?

Word lid van de LinkedIn-groep Cultuureducatie met Kwaliteit Zuid-Holland en abonneer je op de nieuwsbrief van Kunstgebouw!