Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Om scholen en culturele instellingen te ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs is het ministerie van OCW in 2013 gestart met het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Het doel van het programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind.

  Gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 90.000 inwoners kunnen meedoen aan CMK onder penvoerderschap van Kunstgebouw. Gemeenten met meer dan 90.000 inwoners kunnen kiezen voor deelname onder penvoerderschap van Kunstgebouw, of om rechtstreeks deel te nemen aan dit programma.

  Als penvoerder verzorgt Kunstgebouw de aanvraag bij het Fonds Cultuurparticipatie, uitvoerder van de regeling, de monitoring, evaluatie en afrekening. Daarnaast organiseert Kunstgebouw in overleg met de deelnemers verschillende kennis- en netwerk bijeenkomsten.

  Tijdpad

  18 mei 2020 | publicatie CMK-regeling 2021-2024 in Staatscourant
  half juni | toesturen templates voor planvorming door Kunstgebouw aan regionale CMK-coördinatoren
  2 juli 2020 | bijeenkomst voor regionale CMK-coördinatoren door Kunstgebouw
  23 september 2020 | aanleveren regioplannen bij Kunstgebouw
  1 november 2020 | deadline inleveren subsidieaanvraag door Kunstgebouw bij Fonds voor Cultuurparticipatie
  1 februari 2021 | besluit Fonds voor Cultuurparticipatie over subsidieaanvraag

  Tinka Lansbergen en Wendy Dubois, coördinator en cultuurcoach in Hendrik-Ido-Ambacht

  We investeren veel in persoonlijk contact

  Lees het interview