Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Om scholen en culturele instellingen te ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs is het ministerie van OCW in 2013 gestart met het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Het doel van het programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind.

  Gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 90.000 inwoners kunnen meedoen aan CMK onder penvoerderschap van Kunstgebouw. Gemeenten met meer dan 90.000 inwoners kunnen kiezen voor deelname onder penvoerderschap van Kunstgebouw, of om rechtstreeks deel te nemen aan dit programma.

  Als penvoerder verzorgt Kunstgebouw de aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, uitvoerder van de regeling, de monitoring, evaluatie en afrekening. Daarnaast organiseert Kunstgebouw in overleg met de deelnemers verschillende kennis- en netwerk bijeenkomsten.

  CMK in Zuid-Holland | Projectplan 2021-2024

  Tijdpad CMK-2

  Monitoring & Evaluatie
  nov – jan 2021 | online groepsgesprekken t.b.v. slotmeting CMK-2
  april 2021 | rapport per regio wordt toegestuurd
  Verantwoording
  15 maart 2021 | formats 2020-2021 worden toegestuurd
  1 mei 2021 | concept financiële verantwoording 2020-2021 aanleveren bij Kunstgebouw
  1 juni 2021 | definitieve financiële verantwoording 2020-2021 aanleveren bij Kunstgebouw
  1 oktober 2021 | Kunstgebouw levert verantwoording in bij FCP

  Tijdpad CMK-3

  1 februari 2021 | besluit FCP over subsidieaanvraag
  1 juli 2021 | start realisatie CMK-3

  Tinka Lansbergen en Wendy Dubois, coördinator en cultuurcoach in Hendrik-Ido-Ambacht

  We investeren veel in persoonlijk contact

  Lees het interview