Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Om scholen en culturele instellingen te ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs is het ministerie van OCW in 2013 gestart met het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Het doel van het programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind.

  Gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 90.000 inwoners kunnen meedoen aan CMK onder penvoerderschap van Kunstgebouw. Gemeenten met meer dan 90.000 inwoners kunnen kiezen voor deelname onder penvoerderschap van Kunstgebouw, of om rechtstreeks deel te nemen aan dit programma.

  Als penvoerder verzorgt Kunstgebouw de aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, uitvoerder van de regeling, de monitoring, evaluatie en afrekening. Daarnaast organiseert Kunstgebouw in overleg met de deelnemers verschillende kennis- en netwerkbijeenkomsten.

  CMK in Zuid-Holland | Projectplan 2021-2024

  Kunstgebouw is in 2021-2024 penvoerder voor 18 CMK-regio’s die uit 32 Zuid-Hollandse gemeenten bestaan.

  Voorbeelden uit de praktijk

  Tijdpad

  CMK-2

  Monitoring & Evaluatie
  april 2021 | rapport per regio wordt toegestuurd
  Verantwoording
  15 april 2021 | formats 2020-2021 worden toegestuurd
  1 juni 2021 | concept verantwoording financiële- bereik- en prestatiegegevens 2020-2021 aanleveren bij Kunstgebouw
  1 juli 2021 | definitieve verantwoording financiële- bereik- en prestatiegegevens 2020-2021 aanleveren bij Kunstgebouw
  1 oktober 2021 | Kunstgebouw levert verantwoording in bij FCP

  CMK-3

  maart-april | tekenen samenwerkingsovereenkomst CMK-3
  1 juli 2021 | start realisatie CMK-3