Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie betekent deelnemen aan het culturele leven. Actief meedoen aan kunst en cultuur. Door zelf een gedicht te schrijven, in een toneelstuk te spelen of een muurschildering te maken met je buren in de straat.

In 2021 start het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie. Met dit programma willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

Kunstgebouw onderzoekt welke kansen er liggen op het gebied van cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Welke drempels zijn er voor cultuurdeelname en hoe kun je deze wegnemen? Op welke wijze kan cultuurparticipatie positief bijdragen aan een inclusief Zuid-Holland, aan deelname aan de maatschappij door alle burgers? Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten, culturele organisaties en maatschappelijke organisaties.

Kunstgebouw ondersteunt gemeenten en organisaties bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen en activiteiten.

 

Programma Cultuurparticipatie 2021-2024

In 2021 gaat het nieuwe programma Cultuurparticipatie van start, met de bijbehorende subsidieregeling Samen cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

In onze folder wordt de regeling toegelicht.

Bekijk de folder

Ben je een plan aan het ontwikkelen en kun je onze hulp gebruiken? Neem dan contact op met Rosa Schol

Online voorlichtingsbijeenkomst

dinsdag 22 juni 2021
13.00 – 14.15 uur

Deze voorlichtingsbijeenkomst over het programma Cultuurparticipatie is voor mensen met interesse in cultuurparticipatie, met én zonder voorkennis over het programma.

Aan het woord komen onder meer Marie-Louise Smolenaars, senior programma-adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, Claudia Marinelli, specialist cultuurparticipatie bij LKCA en Bas Jongmans, regioadviseur bij VSBfonds. Carla Leurs van Onbegrensde Zaken zal vertellen over het Subsidiekamp dat we in oktober gaan organiseren.

Aanmelden kan per mail bij Rosa Schol.

Subsidiekamp | 11 t/m 13 oktober 2021

In oktober organiseren we een Subsidiekamp voor aanvragers! Met als doel om hen zo goed mogelijk klaar te stomen om in januari 2022 een succesvolle aanvraag in te dienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Er is plek voor tien aanvragen, vertegenwoordigd door één persoon vanuit de culturele partner en één vanuit de sociale partner. Onder begeleiding van experts komen deze twintig personen in drie dagen tijd alles te weten over de regeling en werken aan het schrijven van hun aanvraag.

Wil je mee op kamp? Aanmelden kan per mail.

Voorbeelden uit de praktijk

Iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Dat is het streven van het programma Cultuurparticipatie. Kunstgebouw gaat op zoek naar inspirerende voorbeelden in Zuid-Holland, waarbij culturele en sociale instellingen actief samenwerken.

Op de hoogte blijven?

Abonneer je op de nieuwsbrief Cultuurparticipatie in Zuid-Holland
Word lid van de LinkedIn-groep Cultuurparticipatie in Zuid-Holland

Jimmy Plooij cultuuraanjager in de gemeente Nissewaard

Ga het aan, en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Zoek mensen op die ervaring hebben met ouderen of andere doelgroepen waarmee je minder bekend bent, en verzin samen een plan.

Lees het interview