Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie betekent actief meedoen aan kunst en cultuur. Door bijvoorbeeld zelf een gedicht te schrijven, in een toneelstuk te spelen of een muurschildering te maken met je buren in de straat.

  Met de projecten binnen ons programma Cultuurparticipatie zetten we ons in om iedereen in Zuid-Holland gelijke kansen te bieden om actief te creëren.

  Dat doen we door:

  • te bouwen aan een ‘community cultuurparticipatie’;
  • middelen van het nationaal programma Samen Cultuurmaken toegankelijk te maken voor alle gemeenten;
  • informatie en kennis te delen;
  • ontmoeting en uitwisseling te faciliteren;
  • aan te zetten tot actie.

  Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor het amateurkunstenveld en de verbinding tussen het cultureel en het sociaal domein. Met voortgezet onderwijs zetten we ons in om cultuurbeleving relevant te maken voor jongeren.

  Hulp bij aanvragen subsidie cultuurparticipatie en amateurkunsten

  Heb jij een idee dat bijdraagt aan gelijke kansen voor iedereen om actief deel te nemen aan kunst en cultuur? Kunstgebouw helpt je graag op weg! We bieden advies en begeleiding bij het maken van plannen, het werven van fondsen en het afdekken van risico’s.

  Ben je een plan aan het ontwikkelen en kun je onze hulp gebruiken? Neem dan contact op met Soesja Pijlman.

   

  Plannen en initiatieven voor cultuurparticipatie in Zuid-Holland kunnen terecht bij Kunstgebouw voor advies en ondersteuning bij het schrijven van een subsidieaanvraag

  Jimmy Plooij cultuuraanjager in de gemeente Nissewaard

  Ga het aan, en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Zoek mensen op die ervaring hebben met ouderen of andere doelgroepen waarmee je minder bekend bent, en verzin samen een plan.

  Lees het interview