Cultuurparticipatie - Kunstgebouw

Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie betekent simpelweg: actief meedoen aan kunst en cultuur. Zelf of samen in een groep. Niet alleen omdat we er plezier aan beleven, maar ook omdat het goed is voor onze mentale en fysieke gezondheid. Ontdek wat Kunstgebouw voor jou of jouw organisatie kan doen om actieve deelname aan kunst en cultuur te vergroten.

Over cultuurparticipatie

Wat is Cultuurparticipatie?

Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en cultuur – zelf of samen in een groep. Van een gedicht schrijven tot bij een theatervereniging spelen. Zo’n 55% van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder doet in de vrije iets kunstzinnigs, creatiefs of muzikaals. Kunstgebouw wil samen met relevante partners, denk aan gemeenten, scholen, cultuuraanbieders en diverse subsidieverleners cultuurparticipatie voor iedereen nóg toegankelijker maken.

Waarom is het belangrijk?

Meedoen aan kunst en cultuur is bovenal gewoon leuk. Het geeft een dosis plezier en doet ons verwonderen. Maar behalve dat is het ook goed voor ons. Het prikkelt ons brein, simuleert het inbeeldingsvermogen en het leert ons onze omgeving beter te begrijpen. Nog meer weten over de positieve impact van cultuur? Lees het in onze Cultuurwijzer.

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Ondersteuning beleidsmakers en combinatiefunctionarissen cultuur

Om te zorgen dat inwoners van Zuid-Holland gelijke kansen hebben om actief deel te nemen aan kunst en cultuur, ondersteunt Kunstgebouw landelijke, provinciale en lokale beleidsmakers en combinatiefunctionarissen cultuur bij:

  • het bouwen aan een ‘community cultuurparticipatie’;
  • het toegankelijk maken van de middelen van het nationale regeling Samen Cultuurmaken voor alle gemeenten;
  • de uitwisseling van kennis er ervaring tussen gemeenten;
  • aan te zetten tot subsidieaanvragen.

Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor het amateurkunstenveld en de verbinding tussen het cultureel en het sociaal domein. Met activiteiten voor het voortgezet onderwijs zetten we ons in om cultuurbeleving relevant te maken voor jongeren.

Hulp bij aanvragen subsidie cultuurparticipatie en amateurkunsten

Heb jij ook een idee voor een kunst- of cultuurproject? We bieden advies en begeleiding bij het maken van plannen, het werven van fondsen en het afdekken van risico’s. Neem contact op met ons team – we helpen je graag op weg!

Fondsen & regelingen

Hieronder zie je een selectie van fondsen en regelingen op het gebied van cultuurparticipatie:

Jimmy Plooij cultuuraanjager in de gemeente Nissewaard

Ga het aan, en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Zoek mensen op die ervaring hebben met ouderen of andere doelgroepen waarmee je minder bekend bent, en verzin samen een plan.

Lees het interview