Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie betekent deelnemen aan het culturele leven. Actief meedoen aan kunst en cultuur. Door zelf een gedicht te schrijven, in een toneelstuk te spelen of een muurschildering te maken met je buren in de straat.

  In 2021 start het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie. Met dit programma willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

  Kunstgebouw onderzoekt welke kansen er liggen op het gebied van cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Welke drempels zijn er voor cultuurdeelname en hoe kun je deze wegnemen? Op welke wijze kan cultuurparticipatie positief bijdragen aan een inclusief Zuid-Holland, aan deelname aan de maatschappij door alle burgers? Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten, culturele organisaties en maatschappelijke organisaties.

  Kunstgebouw ondersteunt gemeenten en organisaties bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen en activiteiten.

   

  Programma Cultuurparticipatie 2021-2024

  Opening subsidieregeling: 15 september 2020

  In 2021 gaat het nieuwe programma Cultuurparticipatie van start, met de bijbehorende subsidieregeling Samen cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

  Kunstgebouw heeft een folder ontwikkeld waarin de regeling wordt toegelicht.

  Bekijk de folder

  Coronamaatregelen

  In verband met de aanhoudende maatregelen verwacht het Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf 3 november dat je rekening houdt met de huidige maatregelen in je plannen en een alternatief scenario bedenkt voor je project.

  Kijk voor meer informatie op de website.

  Ben je een plan aan het ontwikkelen en kun je onze hulp gebruiken? Neem dan contact op via rosa.schol@kunstgebouw.nl

  Voorbeelden uit de praktijk

  Op de hoogte blijven?

  Abonneer je op de nieuwsbrief Cultuurparticipatie in Zuid-Holland
  Word lid van de LinkedIn-groep Cultuurparticipatie in Zuid-Holland

  Jimmy Plooij cultuuraanjager in de gemeente Nissewaard

  Ga het aan, en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Zoek mensen op die ervaring hebben met ouderen of andere doelgroepen waarmee je minder bekend bent, en verzin samen een plan.

  Lees het interview