Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie betekent deelnemen aan het culturele leven. Actief meedoen aan kunst en cultuur. Door zelf een gedicht te schrijven, in een toneelstuk te spelen of een muurschildering te maken met je buren in de straat.

    In 2021 start het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie. Met dit programma willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

    Kunstgebouw onderzoekt welke kansen er liggen op het gebied van cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Welke drempels zijn ervoor cultuurdeelname en hoe kun je deze wegnemen? Op welke wijze kan cultuurparticipatie positief bijdragen aan een inclusief Zuid-Holland, aan deelname aan de maatschappij door alle burgers? Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten, culturele organisaties en maatschappelijke organisaties.

    Ellen van den Berg muzikant en docent

    We doen onze uiterste best om projecten te blijven organiseren. Zoals ‘Zing Nederlands Met Me’, waarbij nieuwkomers, senioren en belangstellenden met elkaar zingen. Dat soort projecten zijn belangrijk.

    Lees het interview