Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie betekent actief meedoen aan kunst en cultuur. Door bijvoorbeeld zelf een gedicht te schrijven, in een toneelstuk te spelen of een muurschildering te maken met je buren in de straat.

  In het Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen van de Rijksoverheid is er extra aandacht en zijn er extra middelen voor cultuuronderwijs en -participatie. Dit heeft onder andere geleid tot het programma Samen Cultuurmaken 2022-2024. Met dit programma willen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) iedereen gelijke kansen bieden om actief deel te nemen aan kunst en cultuur.

  Kunstgebouw onderzoekt welke kansen er liggen op het gebied van cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Welke drempels zijn er voor cultuurdeelname en hoe kun je deze wegnemen? Op welke wijze kan cultuurparticipatie positief bijdragen aan een inclusief Zuid-Holland, aan deelname aan de maatschappij door alle burgers? Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten, het cultureel en het sociaal domein. Kunstgebouw ondersteunt gemeenten en organisaties bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen en activiteiten.

  Ben je een plan aan het ontwikkelen en kun je onze hulp gebruiken? Neem dan contact op met Soesja Pijlman.
   

  Voorbeelden uit de praktijk

  Iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Dat is het streven van het programma Cultuurparticipatie. Kunstgebouw gaat op zoek naar inspirerende voorbeelden in Zuid-Holland, waarbij culturele en sociale instellingen actief samenwerken.

  Jimmy Plooij cultuuraanjager in de gemeente Nissewaard

  Ga het aan, en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Zoek mensen op die ervaring hebben met ouderen of andere doelgroepen waarmee je minder bekend bent, en verzin samen een plan.

  Lees het interview