Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie betekent deelnemen aan het culturele leven. Actief meedoen aan kunst en cultuur. Door zelf een gedicht te schrijven, in een toneelstuk te spelen of een muurschildering te maken met je buren in de straat.

In 2021 start het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie. Met dit programma willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

Kunstgebouw onderzoekt welke kansen er liggen op het gebied van cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Welke drempels zijn er voor cultuurdeelname en hoe kun je deze wegnemen? Op welke wijze kan cultuurparticipatie positief bijdragen aan een inclusief Zuid-Holland, aan deelname aan de maatschappij door alle burgers? Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten, culturele organisaties en maatschappelijke organisaties.

Kunstgebouw ondersteunt gemeenten en organisaties bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen en activiteiten.

Programma Cultuurparticipatie 2021-2024

In 2021 is het nieuwe programma Cultuurparticipatie van start gegaan, met de bijbehorende subsidieregeling Samen cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

In onze folder wordt de regeling toegelicht.

Bekijk de folder

Ben je een plan aan het ontwikkelen en kun je onze hulp gebruiken? Neem dan contact op met Rosa Schol

Subsidiekamp | 11 t/m 13 oktober 2021

In oktober 2021 organiseert Kunstgebouw de eerste editie van het Subsidiekamp Cultuurparticipatie: een driedaags programma met als doel aanvragers zo goed mogelijk klaar te stomen om in januari 2022 een kansrijke aanvraag in te dienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen de regeling Samen Cultuurmaken.

Er is plek voor tien aanvraagduo’s, bestaande uit één persoon vanuit de culturele partner en één vanuit de sociale partner. Onder begeleiding van experts komen de in totaal twintig deelnemers in drie dagen alles te weten over de regeling en werken zij samen aan het schrijven van hun aanvraag.

Wil je mee op kamp? Klik hier voor meer info en meld je aan voor 20 september 2021.

Voorbeelden uit de praktijk

Iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Dat is het streven van het programma Cultuurparticipatie. Kunstgebouw gaat op zoek naar inspirerende voorbeelden in Zuid-Holland, waarbij culturele en sociale instellingen actief samenwerken.

Afbeelding Zand En Veen IV

Op de hoogte blijven?

Abonneer je op de nieuwsbrief Cultuurparticipatie in Zuid-Holland
Word lid van de LinkedIn-groep Cultuurparticipatie in Zuid-Holland

Jimmy Plooij cultuuraanjager in de gemeente Nissewaard

Ga het aan, en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Zoek mensen op die ervaring hebben met ouderen of andere doelgroepen waarmee je minder bekend bent, en verzin samen een plan.

Lees het interview