Amateurkunsten

Veel kinderen, jongeren en volwassenen beoefenen in hun vrije tijd amateurkunsten. Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking beoefent op regelmatige basis een kunstvorm. Kunstgebouw biedt ondersteuning aan organisaties voor amateurkunsten.

  Samen met overkoepelende organisaties en partners uit het hele land werkt Kunstgebouw aan de revitalisering van de amateurkunstensector, die door de coronamaatregelen zwaar is getroffen.

  We willen bijdragen aan een sector waarin amateurkunstverenigingen (en andere organisatievormen) zichtbaar zijn, waarin zij met de juiste boodschap hun doelgroep weten te bereiken en voldoende leden en deelnemers weten te werven.

  De waarde van amateurkunsten

  Amateurkunsten:
  • leveren een positieve bijdrage aan de sociale cohesie in Nederland. Niet alleen het beoefenen van een discipline maar ook het organiseren en besturen van vrijetijdskunst biedt voor veel mensen een belangrijke basis van waaruit zij zich onderdeel voelen van de samenleving.
  • vormen een belangrijk onderdeel van ons cultuurbestel.
  • hebben een bewezen positief effect op de mentale en fysieke gezondheid.

  Herstel amateurkunsten in Zuid-Holland

  Het rijk heeft voor de periode zomer 2022 – zomer 2023 middelen vrijgemaakt om de amateurkunstensector te ondersteunen. Kunstgebouw heeft de opdracht om de inzet hiervan in Zuid-Holland te begeleiden. We zetten in op:

  • Advies en hulp aan verenigingen voor het werven van nieuwe leden, het verjongen van besturen en het creëren van meer zichtbaarheid.
  • Ondersteuning bij het vinden van financiering voor activiteiten.
  • In kaart brengen van het werkveld van amateurkunsten. Dit wordt opgenomen in het online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart (februari 2023).
  • Financiële ondersteuning van festivals van en door amateurmuzikanten en organisatoren, via de regeling Music Support van Popunie.

  Beoefen je amateurkunsten, maar niet binnen een vereniging of stichting? En heb je behoefte aan bijvoorbeeld financiering van activiteiten of ondersteuning bij het organiseren van een festival? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we helpen je graag!