Amateurkunsten - Kunstgebouw

Amateurkunsten

Cultuurbeoefening in de vrije tijd

Zo’n 40% van de Nederlandse bevolking beoefent regelmatig cultuur in de vrije tijd. Kunstgebouw maakt zich hard voor een bloeiend amateurkunstklimaat in Zuid-Holland en biedt daarom ondersteuning aan organisaties voor amateurkunsten, maar ook aan beleidsambtenaren en lokale cultuurcoaches die zich dagelijks inzetten voor cultuur in de vrije tijd in hun regio of gemeente.

Over amateurkunsten

Wat wordt verstaan onder amateurkunsten?

Wanneer iemand kunst en cultuur beoefent in zijn of haar vrije tijd om zo het creatieve vermogen te ontplooien en ontwikkelen, zonder dat dit beroepsmatig is, dan spreken we van amateurkunsten. In de culturele sector wordt overigens steeds vaker gesproken over cultuurbeoefening in de vrije tijd in plaats van amateurkunsten.

Positieve impact op mens en maatschappij

Er zijn legio wetenschappelijke onderzoeken naar de impact van amateurkunsten en het belang ervan onderstrepen. In een notendop:

 • Het levert een positieve bijdrage aan de sociale cohesie in Nederland. Niet alleen het beoefenen van een discipline maar ook het organiseren en besturen van vrijetijdskunst biedt voor veel mensen een belangrijke basis van waaruit zij zich onderdeel voelen van de samenleving.
 • Het vormt een belangrijk onderdeel van ons cultuurbestel;
 • Het heeft een bewezen positief effect op onze mentale en fysieke gezondheid.

Meer weten over de positieve impact van cultuur in de vrije tijd? We hebben het voor je samengevat in onze Cultuurwijzer.

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Voor amateurkunstverenigingen en -aanbieders:

 

Advies & netwerk
 • We geven advies aan verenigingen en aanbieders over het werven van nieuwe leden, het verjongen van besturen en/of het creëren van meer zichtbaarheid. Hulp nodig? Neem contact met ons op.;
 • Voor verenigingen bieden we een Toekomstscan: Krijg inzicht in waar jouw vereniging nu staat en ontvang praktische tips hoe je deze toekomstbestendiger maakt. Interesse? Laat het ons weten!;
 • Ondersteuning bij het vinden van financiering voor activiteiten;
 • Ook wijzen we je de weg naar financiële ondersteuning van festivals van en door amateurmuzikanten en organisatoren, via de regeling Music Support van Popunie.
Kennis & onderzoek
 • Bekijk ons Kennisdossier Geld waarin overzichtelijk de route van idee naar financiering voor jou wordt uitgestippeld;
 • We brengen het werkveld van amateurkunsten in kaart in ons online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart. Zo kun je eenvoudig zien wie er in een bepaalde gemeente wonen, wat het culturele aanbod is en hoe het cultuurbeleid eruit ziet. Handig voor het bepalen van je eigen aanbod!
Trainingen & workshops
 • We organiseren met regelmaat handige workshops die jouw aanbod naar een hoger niveau tillen. Bijvoorbeeld onze communicatieworkshop (op aanvraag) waarin je leert hoe je jouw initiatief in de spotlights zet. Houd hiervoor onze agenda in de gaten!
Voor beleidsambtenaren en cultuurcoaches:

 

Advies & netwerk
 • Wil je het aanbod van kunst en cultuur in jouw regio of gemeente een impuls geven? Kunstgebouw organiseert samen met jouw gemeente of regio informatieavonden waarbij aanbieders en lokale overheid samen komen. Welke uitdagingen herkennen we en wat is er nodig om de krachten te bundelen? De informatieavonden zijn onder begeleiding van Kunstgebouw. Meer weten? Neem contact met ons op!
 • We bouwen continu aan een waardevol netwerk van cultuurcoaches, -makelaars of coördinatoren. Meer weten hierover? Neem contact met ons op!
Kennis & onderzoek
 • Het werkveld van de amateurkunsten hebben we in kaart gebracht in ons online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart. Bekijk eenvoudig wie er in jouw gemeente of regio wonen, wat het culturele aanbod is en hoe het cultuurbeleid eruit ziet.
 • Wat levert kunst en cultuur een  gemeente op? Kunstgebouw heeft het voor je op een rij gezet in de Cultuurwijzer.
Trainingen & workshops
 • Voor cultuurcoaches organiseren we met regelmaat interessante workshops of kan je deelnemen aan landelijke trainingen via Kunstgebouw Academie.
Persoon danst op podium

Samen met overkoepelende organisaties en partners uit het hele land is Kunstgebouw in Zuid-Holland de provinciale aanjager van een bloeiende amateurkunstensector. Wij helpen amateurkunstverenigingen en -aanbieders, beleidsambtenaren en cultuurcoaches graag op weg!

Wil je meer weten over amateurkunsten en wat Kunstgebouw nog meer voor jou kan doen? Neem contact op met ons team – we helpen je graag!

Neem ook contact op met ons!

Fondsen & regelingen

Heb je een goed idee om kunst- en cultuurbeoefening in de vrije tijd te bevorderen en ben je opzoek naar financiering? Op landelijk en provinciaal niveau zijn er diverse fondsen en regelingen waar je met een goed plan financiering kunt aanvragen.
Overzicht fondsen en regelingen

Wil je eerst weten hoe je van jouw idee tot een stappenplan naar financiering komt? Bekijk dan de kennisclips in ons Kennisdossier Geld.
Kennisdossier Geld

Soesja Pijlman met een fictieve geldregen.

Ook zet Kunstgebouw een volgende stap in de ondersteuning van de amateurkunsten in Zuid-Holland. Om voort te bouwen op de activiteiten voor het amateurkunstenveld in 2022 en 2023, deed Kunstgebouw voor de periode 2024 en 2025 een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de Pilotregeling Nationaal Akkoord Amateurkunst. En met succes! Lees meer over de toekenning van deze subsidie.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wat is ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’?

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingegaan dat toeziet op de kwaliteit van bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen – van groot tot klein. De wet helpt misstappen, vaak door onwetendheid, te voorkomen. Een aantal belangrijke onderwerpen in deze wet zijn:

 • Aansprakelijkheid
 • Tegenstrijdig belang
 • Afwezigheid van bestuursleden
 • Toezicht
Meer informatie over WBTR

Meer informatie over deze wet en wat dit voor jouw stichting of vereniging betekent vind je overzichtelijk in onze WBTR-handreiking voor stichtingen en verenigingen.

Handen op een toetsenbord met daaroverheen illustraties van een slot, een wolk, een e-mail icoon en een wifi-icoon

Ik heb een aantal handvatten gekregen om mee aan de slag te gaan en de vereniging te versterken. De beïnvloedingscirkel is iets wat ik gelijk ga presenteren aan de verschillende commissies en het bestuur om leden meer betrokken te krijgen. Voor andere tips en tricks geldt hetzelfde.

Bestuurslid muziekvereniging De Phoenix, Wateringen en deelnemer workshop ‘Toekomstscan voor verenigingen’