Advies over cultuurbeleid - Kunstgebouw

Advies over cultuurbeleid

Kunstgebouw helpt gemeenten in Zuid-Holland op het gebied van cultuurbeleid. We adviseren bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een visie en ondersteunen bij het actief benutten van landelijke stimuleringsmaatregelen.

  Wat doet Kunstgebouw voor jou?

   

  • Kunstgebouw als penvoerder van jouw gemeente of regio voor programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK): Op dit moment doen 32 gemeenten onder penvoerderschap van Kunstgebouw mee aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (programmaperiode 2021-2024). In enkele gemeenten wordt vanuit deze regeling gewerkt aan convenanten tussen gemeenten en culturele instellingen waarin zij vastleggen hoe ze cultuuronderwijs gaan verbreden en verdiepen.
  • Ondersteuning bij regeling Cultuurparticipatie: In het kader van de regeling Cultuurparticipatie ondersteunt Kunstgebouw gemeenten en organisaties om nieuwe samenwerkingsverbanden te smeden en een bredere doelgroep bereiken. Juist ook doelgroepen die nu nog weinig gebruik (kunnen) maken van het aanbod.
  • Ondersteuning bij cultuurbeleid: Kunstgebouw gemeenten over het te voeren cultuurbeleid. Interesse? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.
  • Ontsluiten kennis en onderzoeksresultaten: ons interactieve dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart geeft informatie geeft over alle Zuid-Hollandse gemeenten: wie wonen er, hoe ziet de culturele infrastructuur eruit en hoe staat het cultuurbeleid ervoor. Belangrijke informatie voor het (door)ontwikkelen van goed cultuurbeleid voor jouw gemeente of organisatie.

  Neem contact op met ons!