Disclaimer - Kunstgebouw

Disclaimer

website
Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite www.kunstgebouw.nl, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Kunstgebouw is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie, die door middel van deze site is verkregen.

e-mail
E-mailberichten die zijn verzonden door medewerkers van Kunstgebouw zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Aan het e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.