Ondersteuning bij fondsenwerving

Overal zijn er mensen met goede ideeën en ambitie om activiteiten te organiseren die positief bijdragen aan mens en maatschappij. Zoals festivals of buurtactiviteiten. Activiteiten die verbinden en zorgen voor ontmoeting en sociale cohesie. Niet overal is de juiste ondersteuning beschikbaar. Soms ontbreekt het aan professionele partijen die kunnen helpen om van ideeën tot plannen te komen, en die zorgen dat er voldoende middelen en organisatiekracht zijn om de plannen te realiseren.

Dan staat Kunstgebouw voor je klaar. We helpen mensen en organisaties in het culturele veld, de amateurkunsten en de sociaal-maatschappelijke sector bij het:

  • Bedenken van ideeën.
  • Vertalen van een idee naar een plan.
  • Adviseren welke subsidie bij je idee past.
  • Vertalen van een idee naar een plan.
  • Het schrijven van een subsidieaanvraag.
  • Optreden als aanvrager wanneer er geen organisatie is die dit rechtmatig kan doen.

Heb jij een idee, of een plan dat de beleving van cultuur in Zuid-Holland bevordert? Of een vraag over fondsenwerving en subsidies? Neem contact op met Soesja Pijlman.

Subsidies kunst en cultuur in Zuid-Holland

Subsidies zijn er op verschillende soorten niveaus: rijksfondsen (FCP, FPK), provinciale gelden, gemeentelijke fondsen en private fondsen.

Voorbeelden huidige regelingen voor initiatieven ter bevordering van cultuur in Zuid-Holland