Fondsenwerving - Kunstgebouw

Fondsenwerving

Overal zijn mensen met goede ideeën en ambitie om activiteiten te organiseren die positief bijdragen aan mens en maatschappij. Activiteiten die verbinden en zorgen voor ontmoeting. Kunstgebouw helpt jou of jouw organisatie bij het vinden van de juiste fondsen voor jouw initiatief.

Over fondsenwerving

Hulp bij het vinden van financiële steun

In Zuid-Holland bruist het van de ambities en goede ideeën op cultureel gebied en hiervoor zijn ook legio regelingen en fondsen beschikbaar. Maar soms weten initiatiefnemers van deze ideeën niet waar ze moeten beginnen bij het aanvragen van financiering voor hun plannen. Kunstgebouw neemt deze drempel weg en brengt initiatiefnemers en financiële partijen bij elkaar.

Soorten subsidies

Er diversie soorten subsidies. Zo zijn er rijksfondsen (zoals Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten), gemeentelijke fondsen en private fondsen.

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Ondersteuning bij het schrijven van een plan tot aanvraag financiering

Zet jij je actief in voor cultuurparticipatie en kun je wel wat hulp gebruiken bij de ontwikkeling van jouw plan en/of aanvraag voor financiering? Dan staat Kunstgebouw voor je klaar. We helpen mensen en organisaties in het culturele veld, de amateurkunsten en de sociaal-maatschappelijke sector bij het:

  • Bedenken van ideeën;
  • Vertalen van een idee naar een plan;
  • Adviseren welke subsidie bij je idee past;
  • Het schrijven van een subsidieaanvraag;
  • Het zoeken naar een organisatie of stichting die de aanvraag voor jou kan indienen als je zelf niet over de juiste rechtsvorm beschikt.

Heb jij een idee, of een plan dat de beleving van cultuur in Zuid-Holland bevordert? Of een vraag over fondsenwerving en subsidies? Neem contact op met ons team.

Neem contact op met ons team!

Kennisdossier Geld

Bekijk ook ons Kennisdossier Geld waarin overzichtelijk de route van idee naar financiering voor jou wordt uitgestippeld.

Illustratie van vallend geld.

Voorbeelden huidige regelingen voor initiatieven ter bevordering van cultuur in Zuid-Holland