Deelnemende gemeenten en penvoerders - Kunstgebouw

Deelnemende gemeenten en penvoerders

Cultuureducatie met kwaliteit

Kunstgebouw is in 2021-2024 penvoerder voor 18 CMK-regio’s die uit 32 Zuid-Hollandse gemeenten bestaan. Naast Kunstgebouw zijn in Zuid-Holland acht penvoerders actief voor gemeenten met meer dan 90.000 inwoners. Samen werken wij aan goed cultuuronderwijs in de provincie Zuid-Holland.

  Penvoerder
  Als penvoerder verzorgt Kunstgebouw de subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). We bieden begeleiding en advies bij de realisatie van de plannen. Ook zorgen we voor de monitoring, evaluatie en de jaarlijkse verantwoording aan het FCP. Bekijk het projectplan 2021-2024

  Stuurgroep
  Voor elke deelnemende regio is een stuurgroep aangesteld. De stuurgroep bestaat uit de regionale CMK-projectleider, vertegenwoordigers van het onderwijs, de gemeente en lokale cultuuraanbieders, en Kunstgebouw.

  Begeleiding en advies
  Kunstgebouw bewaakt de voortgang, biedt begeleiding en advies bij de realisatie van de regionale plannen. Wij sluiten aan bij wat er al is en dragen bij aan de realisatie van nieuwe ambities.

  Deskundigheidsbevordering
  In samenwerking met de regionale CMK-projectleiders bieden wij vanuit de Kunstgebouw Academie workshops en trainingen aan om de deskundigheid van leerkrachten en culturele aanbieders in de regio te bevorderen.

  Kennisuitwisseling
  Daarnaast organiseren wij kennisuitwisseling en netwerkbijeenkomsten voor regionale CMK-projectleiders en hun samenwerkingspartners.

  Samenwerking penvoerders Zuid-Holland
  Verder onderhoudt Kunstgebouw goed contact met de penvoerders van de grote gemeenten in Zuid-Holland. Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst voor alle penvoerders om kennis en ideeën uit te wisselen en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Tevens organiseren de penvoerders gezamenlijk meet ups voor de studenten aan kunstvakopleidingen, zoals het Koninklijk Conservatorium (Den Haag) en Codarts (Rotterdam). Op deze manier dragen we bij aan de deskundigheid van toekomstige kunstvakdocenten.