Wat doet Kunstgebouw als penvoerder?

Cultuureducatie met kwaliteit

Gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 90.000 inwoners kunnen meedoen aan CMK onder penvoerderschap van Kunstgebouw. Als penvoerder verzorgt Kunstgebouw de subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Het algemene plan schrijft Kunstgebouw en de regionale CMK-plannen worden door de regionale CMK-projectleiders geschreven. Zij kennen de lokale situatie immers het beste. Kunstgebouw biedt begeleiding en advies bij de realisatie van de plannen. Ook zorgt Kunstgebouw voor de monitoring, evaluatie en de jaarlijkse verantwoording aan het FCP.

  Wij zijn in 2021-2024 penvoerder voor 18 CMK-regio’s die uit 32 Zuid-Hollandse gemeenten bestaan:

   

  Stuurgroep
  Voor elke deelnemende regio is een stuurgroep aangesteld. De stuurgroep bestaat uit de regionale CMK-projectleider, vertegenwoordigers van het onderwijs, de gemeente en lokale cultuuraanbieders, en Kunstgebouw.

  Begeleiding en advies
  Kunstgebouw bewaakt de voortgang, biedt begeleiding en advies bij de realisatie van de regionale plannen. Wij sluiten aan bij wat er al is en dragen bij aan de realisatie van nieuwe ambities.

  Deskundigheidsbevordering
  In samenwerking met de regionale CMK-projectleiders bieden wij vanuit de Kunstgebouw Academie workshops en trainingen aan om de deskundigheid van leerkrachten en culturele aanbieders in de regio te bevorderen.

  Kennisuitwisseling
  Daarnaast organiseren wij kennisuitwisseling en netwerkbijeenkomsten voor regionale CMK-projectleiders en hun samenwerkingspartners. Verder onderhoudt Kunstgebouw goed contact met de penvoerders van de grote gemeenten in Zuid-Holland. Samenwerking penvoerders Zuid-Holland

  Op de hoogte blijven?
  Abonneer je op de nieuwsbrief Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland
  Word lid van de LinkedIn-groep Cultuureducatie met kwaliteit Zuid-Holland