ANBI-status - Kunstgebouw

ANBI-status

Kunstgebouw is een culturele ANBI, ofwel een culturele algemeen nut beogende instelling. Schenkingen van bedrijven die ons werk willen ondersteunen zijn aftrekbaar voor de Belastingdienst.

  Naam Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland
  RSIN 800580989
  Contactgegevens Broekmolenweg 20, 2289 BE Rijswijk, 015 215 4515, info@kunstgebouw.nl
  Directeur/bestuurder Aukje Bolle
  Jaarplan 2024
  Jaarplan 2023
  Jaarverslag 2022
  Jaarverslag 2021

  Standaard formulier publicatieplicht ANBI

  Doelstelling
  Kunstgebouw begeleidt, stimuleert, initieert, coördineert en verricht activiteiten op cultureel en sociaal-cultureel terrein en activiteiten op het terrein van kunstzinnige vorming en kunsteducatie, in de provincie Zuid-Holland.

  Beloningsbeleid
  De leden van de Raad van Toezicht van Kunstgebouw ontvangen een vergoeding met inachtneming van de daarop toepasselijke wet- en regelgeving. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding niet hoger dan € 1.700 per jaar.

  De medewerkers van Kunstgebouw, inclusief de directeur, worden beloond conform de CAO Sociaal werk en de daarin opgenomen salarisschalen. Verhoging van de salarissen gebeurt conform de collectieve verhogingen in de CAO.

  Zowel op de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht als op het salaris van de directeur is de Wet Normering Topinkomens van toepassing. De vergoedingen worden in de jaarrekening gepubliceerd.