"Workshop Theatertechniek brengt cultuur en techniek bij elkaar" - Kunstgebouw

“Workshop Theatertechniek brengt cultuur en techniek bij elkaar”

Interview met Henny van Leeuwen
Iemand achter techniektafel in lege theaterzaal.

Eén van de doelstellingen van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is gericht op duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. Bijvoorbeeld door samenwerkingen aan te gaan tussen scholen en de culturele omgeving. Om aan te sluiten bij opleidingen in de techniek, is er bij Centrum voor de Kunsten Spijkenisse een workshop Theatertechniek in de maak.

Inspelen op de behoefte

Beeldend kunstenaar Henny van Leeuwen is aanjager van projecten voor cultuureducatie bij Centrum voor de Kunsten Spijkenisse, met als doel cultuur voor kinderen en jongeren zo laagdrempelig mogelijk te maken. Voor komend schooljaar ontwikkelt hij samen met dramadocent José van Dam-Vuijk een workshop Theatertechniek voor kinderen uit groep 8. In de workshop laten technisch medewerkers van Theater de Stoep in Spijkenisse zien wat je kunt doen als je na de middelbare school kiest voor een beroep in de cultuursector. “Spijkenisse ligt dicht tegen het industriegebied van Rotterdam”, zegt Henny. “Techniek is hier in de regio met de paplepel ingegoten. Voor veel jongeren uit de regio Nissewaard is een techniekopleidingen vanzelfsprekend. Wij willen laten zien dat binnen dat vakgebied de culturele sector ook je werkgever kan zijn.” Daar heeft Henny met de workshop op ingehaakt: een educatief project waarbij spel, de magie van het theater en techniek samenkomen.

Spel en techniek

In de workshop van 2 uur gaan de leerlingen zelf aan het werk. De groep wordt opgesplitst, waarbij een deel aan de slag gaat met de voordracht van een spoken-word-tekst van stadsdichteres Natasja Bodde. De andere groep werkt aan de techniek voor de voorstelling. “Zo maken de leerlingen kennis met spel en wat er allemaal bij een voorstelling komt kijken”, zegt José van Dam-Vuijk. “De nadruk in de workshop ligt vooral op samenwerken. Waar zet je de microfoon neer, hoe en waar hang je de lampen op en hoe breng je sfeer in de voorstelling: dat gaat allemaal in overleg. Maar ook: hoe voelt het om in het spotlicht op het toneel te staan? En hoe klinkt je stem door een microfoon? In een lege theaterzaal kunnen de leerlingen het allemaal zelf ontdekken.”

Laagdrempelige kennismaking

Als alles klaar staat en het gedicht is geleerd, treden de kinderen voor elkaar op. Na afloop wordt besproken wat ze hebben gezien, geleerd en meegemaakt. “In de workshop krijgen ze de magie van het theater mee”, zegt Henny. “We laten ze ervaren dat het een optie is om aan de slag te gaan met techniek in de culturele sector.” De workshop zit nog in een pilotfase en wordt telkens bijgeschaafd. Om deelnemers te werven voor het nieuwe schooljaar, worden de scholen in de regio nu al benaderd. Henny: “De cultuurcoördinatoren op de basisscholen herkennen waar we het over hebben. Veel kinderen hebben interesse in techniek, maar zijn ook nieuwsgierig naar iets wat ze nog niet kennen. Op een laagdrempelige manier brengen wij cultuur en techniek bij elkaar, en laten andere mogelijkheden en invalshoeken zien.”

In de maak: het cultuurpaspoort

Voor Centrum voor de Kunsten ontwikkelt Henny ook een cultuurpaspoort voor het primair onderwijs, waarbij kinderen toegang krijgen tot kunst en cultuur binnen de regio. “Een paspoort is een prachtig document om herinneringen te bewaren van alle plekken waar je ooit bent geweest”, legt Henny uit. “Het cultuurpaspoort doet hetzelfde. Als een leerling tijdens of na schooltijd heeft meegedaan aan een culturele activiteit – bijvoorbeeld in de bibliotheek, het theater, een museum of zelfs in de natuur – krijgt het een stempel in het cultuurpaspoort als bewijs van deelname.” Net als een echt paspoort krijgt het cultuurpaspoort 32 pagina’s en gaat het de hele schoolcarrière mee. Voor docenten wordt het document gecombineerd met een doe-boek vol klassikale opdrachten. “Het cultuurpaspoort gaat in op de gretigheid van kinderen om iets nieuws te leren en te ontdekken, en om het verzamelen van leuke ervaringen. Het geeft de leerlingen toegang tot andere werelden en laat zien wat daarbinnen de mogelijkheden zijn. De workshop Theatertechniek wordt hier ook een onderdeel van en krijgt straks een eigen stempel.”

Kinderen en jongeren in Nissewaard komen via Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE) in aanraking met muziek, dans, beeldende kunst en theater. Kijk op www.cvdks.nl/onderwijs voor het aanbod.

Meer over Centrum voor de Kunsten
Meer over de workshop Theatertechniek
Meer over Cultuureducatie met Kwaliteit

Tekst: Cathelijne Beijn
Datum: 2 april 2024