Voor gemeenten

Voor gemeenten

Kunstgebouw ondersteunt gemeenten op cultureel vlak met programma’s op het gebied van cultuureducatie en -participatie. Ook bieden we ondersteuning bij en delen we onderzoeksresultaten voor het ontwikkelen van goed cultuurbeleid.

Wat doet Kunstgebouw voor gemeenten?

  • We bieden advies en ondersteuning aan gemeenten bij het versterken en verankeren van cultuurbeleid. Zo helpen we bij het ontwikkelen van goed cultuuronderwijs en toegankelijke cultuurparticipatie door gemeenten optimaal gebruik te laten maken van onze brede netwerken in de provincie. Ook wijzen we de weg naar landelijke en provinciale programma’s en regelingen;
  • Kunstgebouw ontsluit kennis en onderzoeksresultaten. Met een het online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart wordt op visuele wijze de culturele infrastructuur op gemeenteniveau in kaart gebracht. In Kunstgebouw Publicaties biedt Kunstgebouw handreikingen in begrijpelijke taal van relevante documenten zoals beleidsnota’s en interessante onderzoeksresultaten;
  • Voor scholen in jouw gemeente hebben we een cultureel educatief aanbod waar scholen zelfstandig of gezamenlijk aan kunnen deelnemen.

Ondersteuning voor gemeenten

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) ondersteunt scholen en culturele instellingen bij het geven van goed cultuuronderwijs. Kunstgebouw is penvoerder van dit programma in Zuid-Holland voor 32 gemeenten. Kleine gemeenten kunnen meedoen onder penvoerderschap van Kunstgebouw. Grote gemeenten kunnen kiezen voor deelname onder onze penvoerderschap of voor rechtstreeks deelnemen.

Lees verder

Drie bewoners van Abtswoude Bloeit, een voormalig verzorgingshuis waar studenten en ouderen samenwonen.

Cultuur­participatie & Amateurkunsten

Kunstgebouw ondersteunt gemeenten en organisaties die (gezamenlijk) willen meedoen aan het landelijke programma Cultuurparticipatie. We helpen bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen en activiteiten. Meer over Cultuurparticipatie

Kunstgebouw maakt zich ook hard voor een bloeiend amateurkunstklimaat in Zuid-Holland en biedt daarom ondersteuning aan organisaties voor amateurkunsten, maar ook aan beleidsambtenaren en lokale cultuurcoaches die zich inzetten voor cultuur in de vrije tijd. Meer over Amateurkunsten

Jonge kinderen kijken toe hoe iemand iets opschrijft of tekent.

Coördinatie lokaal cultuur­programma

Wel mooi lokaal aanbod voor scholen, maar geen partij die dit kan coördineren? In goed overleg met alle betrokkenen verzorgt Kunstgebouw de centrale organisatie van de bezoekroosters en de communicatie tussen scholen en aanbieders. Interesse? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met ons op!