Cultuursnack.nu Burgerschap - Kunstgebouw

Cultuursnack.nu Burgerschap

Voor het voortgezet onderwijs

Hoe maak je grote thema’s als diversiteit, solidariteit, globalisering en vrijheid van meningsuiting bespreekbaar in de klas? Gebruik de ‘snacks’ op cultuursnack.nu. Kosteloze kant-en-klare lessen voor het digibord. Elke les koppelt een onderwerp uit het vak Burgerschap aan een kunstwerk en historische feiten. Zo leer je jouw leerlingen met andere ogen kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving.

Over cultuursnack.nu

Online, kant-en-klare lessen voor het voortgezet onderwijs

Cultuursnack.nu is een online leeromgeving met korte, kant-en-klare lessen over actuele, maatschappelijk thema’s voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo. De lessen zijn ontwikkeld door Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Docenten kunnen de lessen gebruiken op het digibord tijdens mentorlessen en maatschappijleer, maar de lessen sluiten ook aan bij de vakken ckv, Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde.

Cultuursnack.nu koppelt kunst en erfgoed aan de belangrijkste thema’s uit het vak burgerschap, zoals democratie, solidariteit, diversiteit en duurzaamheid. Ieder onderwerp wordt ingeleid met een kunstwerk en bekeken vanuit historische feiten. Door kunst en erfgoed als uitgangspunt te nemen, geef je leerlingen ruimte voor het verkennen van verschillende perspectieven.

Waarom het thema Burgerschap in het vmbo?

Scholen zijn sinds 2006 verplicht burgerschapsonderwijs te geven, maar dit wordt verschillend aangepakt. Meestal is het geen apart vak en wordt het verdeeld over maatschappijleer, geschiedenis en Nederlands. Om duidelijk te krijgen over wat leerlingen moeten kennen en kunnen, hebben leraren in oktober 2019 een voorstel voor een nieuw curriculum aan de minister overhandigd. De bouwstenen uit dit voorstel zie je terug in de onderwerpen en opdrachten op cultuursnack.nu.

Van alle middelbare scholieren in Nederland gaat het grootste deel naar het vmbo. Zij geven straks voor een groot deel onze maatschappij vorm en brengen de antwoorden op de uitdagingen van deze tijd in praktijk. Gek genoeg wordt er relatief weinig voor het vmbo ontwikkeld vanuit kunst- en erfgoededucatie. Reden te meer voor Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland lessen voor cultuursnack.nu voor het vmbo te maken.

Direct naar de lessen

Wil je een nuttige break in jouw reguliere lessen zonder dat het teveel moeite kost? Ga dan meteen aan de slag met de klas!

Naar cultuursnack.nu

Wist je dat er op cultuursnack.nu ook een Menu Zuid-Holland voor het primair onderwijs bestaat? Bekijk ‘m hier!

Overzicht van de 12 lessen van de Digitale Scheurkalender Burgerschap

Reviews

Een simpele tool om belangrijke thema’s op een aansprekende manier te behandelen in de klas.

Semih Solmaz, docent Mens & Maatschappij en Geschiedenis aan het Farelcollege in Ridderkerk

Mooie manier om kunstuitingen te benutten voor het bespreekbaar maken van maatschappelijke issues en burgerschapsthema’s. Het sluit goed aan bij de voorstellen van curriculum.nu.

Jeroen Bron, projectleider voor burgerschapsonderwijs bij SLO

In het onderwijs zijn we zo gericht op cognitieve vaardigheden, zo gericht op het hoofd. Met een kunstwerk raak je leerlingen meteen in hun hart. Dat leidt tot heel andere gesprekken.

Sarina Hoogendam, mentor en docent Nederlands aan het Wellantcollege in Ottoland

Makers en partners

Kunstgebouw en Erfgoedhuis werken samen aan dit project, met hulp van anderen. Heel belangrijk is de klankbordgroep met vmbo-docenten, die niet alleen de inhoud, maar ook de vorm en aansluiting met de belevingswereld van de leerlingen kritisch in de gaten houdt. SLO is als sparringpartner aan het project verbonden en kijkt vooral naar de leerplankundige ontwikkeling.

Kennisnet en NDE kozen de Digitale Scheurkalender Burgerschap als focusproject binnen hun programma Ontsluiting digitaal erfgoed voor het onderwijs. Zij volgden het project om er lessen uit te trekken voor andere instellingen die digitale erfgoededucatie projecten willen ontwikkelen. En ze hielpen met het doen van gebruikersonderzoek. Kennisnet en NDE maakten 3 filmpjes over ons project: Bekijk filmpje 1; Bekijk filmpje 2; Bekijk filmpje 3

De provincie Zuid-Holland en het Mondriaan Fonds en het VSBfonds steunen het project financieel.

Op 5 juli 2021 ontving de Digitale Scheurkalender Burgerschap een Comenius EduMedia Zegel, een onderscheiding voor kwalitatief hoogwaardig digitaal educatief materiaal.

Kunstenaars

Werk van deze kunstenaars is opgenomen in de Digitale Scheurkalender Burgerschap:
Martijn Engelbregt, Chris Ripken, Joana Vasconcelos, Banksy, Rikkert van Huisstede, Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek, Brian Elstak, Julia Janssen, Tom Schouw.

Over cultuursnack.nu

Cultuursnack.nu is een gratis online tool, die docenten eenvoudig gebruiken op het digitale schoolbord. Het zijn kant-en-klare lesactiviteiten die geen extra voorbereiding vragen. Het concept is bedacht door het Kröller-Müller Museum. Zij wonnen er in 2019 een internationale prijs voor museumeducatie mee.

Cultuursnack.nu is de nieuwe naam voor de Digitale Scheurkalender. Kröller-Müller introduceerde deze ‘kalender’ in 2019 en ontwikkelde in 2024 de website door naar cultuursnack.nu.