Kijk|Kunst - Kunstgebouw

Kijk|Kunst

Lesprogramma voor primair onderwijs

Met het lesprogramma Kijk|Kunst brengt Kunstgebouw de wereld van podiumkunst en film naar de leerling toe. Voorstellingen en filmprojecten vinden plaats op school, bij een school in de buurt of in het lokale (film)theater. De leerlingen maken kennis met professionele kunst, ontwikkelen hun verbeeldingskracht en verbreden hun blik op zichzelf en de wereld om hen heen.

naar mijn.kunstgebouw.nl

Over het programma

Kijk|Kunst: genieten van kunst kijken & bouwsteen leerlijn cultuuronderwijs

Met Kijk|Kunst genieten leerlingen van groep 1 t/m 8 ieder schooljaar van het kijken naar dans, theater, verteltheater, muziek of film. Het lesprogramma biedt een selectie van professionele kunst uit heel Nederland met kant-en-klaar lesmateriaal. Hierdoor ontdekken leerlingen iets over zichzelf en de wereld om hen heen – hetgeen hun horizon doet verbreden. Het programma vormt tevens een prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Ook sluit Kijk|Kunst aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en de criteria van de overheid voor de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Kijk|Kunst is een samenwerking tussen Kunstgebouw en de scholen in een gemeente. Wat de school kan regelen, doet de school. Kunstgebouw doet de rest. Dat is slim samenwerken en slim omgaan met kosten.

Aanbod Kijk|Kunst in de groepen

Kijk|Kunst kent verschillende programma’s om een zo breed en goed mogelijk aanbod te bieden in de groepen. Of je als school programma A, B of C krijgt, wisselt per jaar – mede afhankelijk van het aanbod. Hiernaast zie je een voorbeeld van verschillende samenstellingen van het Kijk|Kunst-programma in de groepen.

Bekijk het volledige programma Kijk|Kunst 2023-2024

Vakdocenten

Tot en met schooljaar 2023-2024 maakt de discipline beeldende kunst onderdeel uit van Kijk|Kunst. De beeldende projecten beginnen bijna allemaal met een inspirerende gastles door een vakdocent. Dit schooljaar zijn dat er maar liefst 572! De gastles wordt stap voor stap opgebouwd. De leerlingen doorlopen de vier fasen van het creatief proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. De vakdocent helpt zowel de leerkracht als de leerlingen op weg. Door goed te kijken naar de vakdocent, aantrekkelijk lesmateriaal en duidelijke behapbare opdrachten voelt de leerkracht zich gesterkt om met het project verder te gaan. Alle vakdocenten.

Nieuw! Film in Kijk|Kunst

De wereld is in beweging en ook Kijk|Kunst staat niet stil. Film, en in bredere zin beeld, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daarom is het belangrijk om met leerlingen stil te staan bij wat ze zien en hoe ze kunnen kijken. Met ingang van schooljaar 2023-2024 maakt film onderdeel uit van de programmering van Kijk|Kunst. Hiervoor werkt Kunstgebouw samen met Filmhub Zuid-Holland.

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Voor het primair onderwijs biedt Kunstgebouw met Kijk|Kunst:

 • een kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal op mijn.kunstgebouw.nl. Het afnemen van een selectie van ons Kijk|Kunst-programma behoort ook tot de opties;
 • een gratis workshop voor deelnemende schoolteams over hoe je nóg meer uit Kijk|Kunst haalt;
 • basisteksten over cultuuronderwijs aan die deelnemende scholen kunnen opnemen in de schoolgids of het beleidsplan van de school.
Prijs

Kijk|Kunst is een programma voor de hele basisschool. Deelname aan Kijk|Kunst kost € 9,05 inclusief BTW (2023-2024) per leerling. Hierbij is inbegrepen:

 • alle voorstellingen en films;
 • alle begeleidende materialen en bijeenkomsten;
 • huur van de theateraccommodatie.
Ook meedoen?

Wil je weten hoe Kijk|Kunst er op ook jouw school kan uitzien? Neem contact op – ons team beantwoordt graag jouw vragen!

Vraag informatie aan over Kijk|Kunst!

 

Hoe werkt het?

Kijk|Kunst is een samenwerking tussen Kunstgebouw en de scholen in een gemeente. Wat de school kan regelen, doet de school. Kunstgebouw doet de rest. Dat is slim omgaan met kosten. Wil je deelnemer worden? Dit is hoe het werkt:

Programma

In juni voorafgaand aan het schooljaar word je als deelnemer geïnformeerd over het Kijk|Kunst-programma. Zo weet je wanneer Kijk|Kunst voor de groepen op jouw school gepland is. Een inlogcode geeft je toegang tot Kijk|Kunst online via mijn.kunstgebouw.nl. Naast het bezoekrooster van de voorstellingen en films vind je hier foto’s en teksten die een indruk geven van wat je met de leerlingen gaat doen en waar het over gaat. Zo kun je zien hoe het Kijk|Kunst-project aansluit bij de leerlingen en waar samenhang mogelijk is met andere activiteiten en leergebieden.

Lokale werkgroepen

Om een optimale aansluiting bij de leerlingen en leerkrachten te realiseren, zijn er lokale werkgroepen. De werkgroep is een netwerk van deelnemende scholen binnen een gemeente.

Daarin is elke school vertegenwoordigd met een leerkracht of directeur. Deze regelt de lokale organisatie van Kijk|Kunst-projecten, ondersteund door medewerkers van Kunstgebouw. Zo maakt de werkgroep onder meer het rooster van de voorstellingen en regelt de locaties van voorstellingen voor de onderbouw. Ook wordt het hele programma met de werkgroep inhoudelijk besproken en geëvalueerd. Een werkgroep kan ook onderdeel uitmaken van een groter geheel, bijvoorbeeld van een lokaal netwerk voor cultuuronderwijs.

Minimum aantal leerlingen

Een werkgroep bestaat uit scholen die in totaal met minimaal 600 leerlingen deelnemen aan Kijk|Kunst. Doen scholen in jouw gemeente al mee met Kijk|Kunst? Dan kun je eenvoudig aansluiten. Heeft jouw school minimaal 600 leerlingen? Dan kun je als zelfstandige school deelnemen aan Kijk|Kunst. Wil je deelnemen, maar heb je minder dan 600 leerlingen? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

De 5 voordelen

1. Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen
Kijken naar kunst levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen om te worden wie ze willen zijn. Met Kijk|Kunst verbreden leerlingen hun horizon en leren ze om te gaan met het onbekende.

2. Een stevige basis voor cultuuronderwijs
Kijk|Kunst vormt de basis van goed cultuuronderwijs op school. Met deelname aan het programma geef je invulling aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Vanuit Kijk|Kunst kan er verder worden gebouwd, bijvoorbeeld met de deskundigheid die er in huis is of met de culturele omgeving van de school. Ook kunnen er verbindingen gemaakt worden met andere leergebieden.

3. Kunstgebouw neemt werk uit handen
Met de huidige werkdruk en het lerarentekort is het fijn om een betrouwbare partner te hebben die werk uit handen neemt: voorstellingen en gastlessen worden georganiseerd. Kijk|Kunst is bovendien voorzien van kant-en-klaar lesmateriaal, te vinden op de website mijn.kunstgebouw.nl.

4. Kwaliteit staat voorop
De voorstellingen en films in Kijk|Kunst selecteren we zorgvuldig uit het landelijk aanbod. De vakdocenten die de gastlessen geven zijn deskundig en inspirerend. Het lesmateriaal is aantrekkelijk en toegankelijk. Kwaliteit is gegarandeerd.

5. Er is budget
De school ontvangt van het Rijk budget voor cultuuronderwijs via de lumpsum.

Meer inspiratie over cultuuronderwijs?

 • Professor Erik Scherder laat in deze korte film zien dat kijken naar kunst de hersenen van kinderen in beweging zet.
 • Wat word je wijzer van theater, dans, beeldende vorming of muziek op school? Wat vinden leerkrachten hiervan? Wat zegt de wetenschap? En wat vinden kinderen zelf? Beluister onze podcastserie Cultuur in de klas.
 • Op zoek naar lesmateriaal, filmpjes over cultuuronderwijs of inspirerende verhalen? Bekijk de inspiratiepagina op onze website: www.kunstgebouw.nl/inspiratie.

Adviescommissie

Leerkrachten denken mee over Kijk|Kunst

Hoe komt Kunstgebouw toch aan die mooie voorstellingen? Daar gaat heel wat kijk- en denkwerk aan vooraf. Om een goed Kijk|Kunst-programma samen te stellen, bekijken we theater-, dans- en muziekvoorstellingen uit heel Nederland. Dat doen we samen met de leerkrachten die deel uit maken van onze adviescommissie. Hun ogen en oren houden ons scherp en zorgen dat we een goed afgestemd programma maken dat aansluit bij de praktijk van het onderwijs en bij de belevingswereld van de leerlingen.

Deze leerkrachten maken momenteel deel uit van de Kijk|Kunst-adviescommissie:

 • Tineke van der Eijk-Breijer
 • Carmen Kroon
 • Heleen Reitsma-Vroegindewij
 • Gerda Verberne-Strobbe
 • Debby de Waal
 • Irma van der Meer

Ben je leerkracht op een Kijk|Kunst-school en wil je ook deel uitmaken van onze adviescommissie? Neem contact op met ons team via primaironderwijs@kunstgebouw.nl of 015 215 4510.

Als leerkracht en ICC’er vind ik het belangrijk dat het cultuuronderwijs inhoud heeft. Dat het veel meer behelst dan ‘leuk tekenen en knutselen’. De meerwaarde van de adviescommissie is dat wij vanuit het onderwijs meekijken. Wat kan deze voorstelling voor het onderwijs betekenen? Welke invalshoek kun je pakken om het thema vorm te geven? Past het bij de leeftijdsgroep?

– Debby de Waal