Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland - Kunstgebouw

Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland

Een impuls voor culturele projecten

Het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland ondersteunt samenwerkingsprojecten van culturele organisaties uit verschillende gemeenten in Zuid-Holland. Het doel hierbij is het vergroten van deelname aan kunst en cultuur en de spreiding van kennis en expertise in Zuid-Holland.

Voor wie & voorwaarden aanvraag

Wie kan er aanvragen?

Het themafonds is bedoeld voor een stichting of vereniging die zich bezighoudt met theater, dans, film, muziek, circus of beeldende kunst.

Voor de laatste 2 rondes (maart en juni 2024) kunnen alleen instellingen uit kleine gemeenten in Zuid-Holland een aanvraag indienen, dat wil zeggen uit de 44 gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.

Belangrijke voorwaarden
  • Het project is een samenwerking met minimaal 1 andere culturele organisatie uit minimaal 1 andere gemeente.
  • Het project draagt bij aan het werven van publiek, vrijwilligers en/of deelnemers. Of het project richt zich op professionele ondersteuning, door kennis en expertise in te zetten op het gebied van marketing, fondswerving en innovatie.
  • De gemeenten zijn bij het project betrokken. Ze dragen financieel bij of helpen op een andere manier.
  • Je kan maximaal 2 keer een bijdrage ontvangen uit het Themafonds.

Bekijk alle voorwaarden

Budget

Je kan een bijdrage aanvragen van € 1.000 tot € 15.000 per project. Het fonds draagt 50% bij in de kosten.

Mogelijke projecten

Aan welke typen initiatieven kun je denken bij de aanvraag voor het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland? Hieronder enkele voorbeelden om je op weg te helpen:

 

  • Start samen met andere theaters een spetterende campagne om publiek of vrijwilligers te werven.
  • Huur samen een professional in die de filmcollectie digitaal toegankelijk maakt voor publiek.
  • Maak een voorstelling met amateurmuzikanten, -dansers en jeugdcircusartiesten uit diverse gemeenten en organiseer een kleine tournee door de regio.
  • Deel als professionele instelling je kennis en expertise over fondswerving met amateurinstellingen uit de buurgemeenten en help hen een goed plan te schrijven.
Optreden tijdens Grote Prijs Rotterdam 2022 (Popunie).

Aanvraag indienen

De aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 juni 2024.

De aanvraag dien je digitaal in, door de reguliere aanvraagprocedure van het Cultuurfonds Zuid-Holland te volgen.

Meer over de aanvraagprocedure

Bij de aanvraag stuurt de penvoerende organisatie een begeleidende brief waarbij wordt ingegaan op de specifieke voorwaarden, met daarbij een (kort) projectplan en een begroting. En je zendt de KVK-inschrijving, statuten en meest recente jaarrekening mee.

De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Er wordt gewerkt volgens het op-is-op-principe.

Samenwerkende instellingen kunnen 2 keer een beroep doen op het Themafonds. Aanvragers die voor de eerste keer een beroep doen op dit fonds hebben voorrang.

Start je aanvraag

Ondersteuning & advies

Inhoudelijke vragen

Heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Kunstgebouw helpt je graag op weg met al je inhoudelijke vragen over het themafonds! Neem contact op met Soesja Pijlman.

Technische vragen

Heb je ‘technische vragen’ over het indienen van je aanvraag? Neem dan contact op met Linde, Michael of Natalia van het Cultuurfonds Zuid-Holland!

Toolkit

Is je aanvraag gehonoreerd en wil je aan het grote publiek jouw plannen communiceren? In de toolkit vind je handige communicatieformats van het fonds in samenwerking met Kunstgebouw.

Naar de toolkit

Het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland is een initiatief van provincie Zuid-Holland, samen met Kunstgebouw en het Cultuurfonds Zuid-Holland.