Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland

Een impuls voor culturele projecten

Het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland ondersteunt samenwerkingsprojecten van culturele organisaties uit verschillende gemeenten in Zuid-Holland bij het vergroten van de deelname aan kunst en cultuur en de spreiding van kennis en expertise over Zuid-Holland.

Wie kan er aanvragen?

Een stichting of vereniging binnen de culturele sector op het gebied van theater, dans, film, muziek, circus of beeldende kunst in Zuid-Holland. Zowel amateurkunstinstellingen als professionele instellingen komen in aanmerking voor een bijdrage.
Musea kunnen een aanvraag indienen, (overige) erfgoedinstellingen niet.

Belangrijke voorwaarden
  • Het project is een samenwerking met minimaal 1 andere culturele organisatie uit minimaal 1 andere gemeente.
  • Het project draagt bij aan het werven van publiek, vrijwilligers en/of deelnemers. Of het project richt zich op professionele ondersteuning, door kennis en expertise in te zetten op het gebied van marketing, fondswerving en innovatie.
  • De gemeenten zijn bij het project betrokken. Ze dragen financieel bij of helpen op een andere manier.
  • Je kan maximaal 2 keer een bijdrage ontvangen uit het Themafonds.

Bekijk alle voorwaarden

Budget

Je kan een bijdrage aanvragen van € 1.000 tot € 15.000 per project. Het fonds draagt 50% bij in de kosten.

Online infosessie

Doe mee met de gratis online infosessie op dinsdag 29 augustus. Maak je klaar om inspiratie op te doen, vragen te stellen en waardevolle contacten te leggen met gelijkgestemde organisaties.

Mogelijke projecten

  • Start samen met andere theaters een spetterende campagne om publiek of vrijwilligers te werven.
  • Huur samen een professional in die de filmcollectie digitaal toegankelijk maakt voor publiek.
  • Maak een voorstelling met amateurmuzikanten, -dansers en jeugdcircusartiesten uit diverse gemeenten en organiseer een kleine tournee door de regio.
  • Deel als professionele instelling je kennis en expertise over fondswerving met amateurinstellingen uit de buurgemeenten en help hen een goed plan te schrijven.

Aanvraag indienen

Het fonds is vanaf 1 mei 2023 open. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 juni óf tot en met 15 september 2023.

De aanvraag dien je digitaal in,door de reguliere aanvraagprocedure van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland te volgen.

Meer over de aanvraagprocedure

Bij de aanvraag stuurt de penvoerende organisatie een begeleidende brief waarbij wordt ingegaan op de specifieke voorwaarden, met daarbij een (kort) projectplan en een begroting. En je zendt de KVK-inschrijving, statuten en meest recente jaarrekening mee.

De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Er wordt gewerkt volgens het op-is-op-principe.

Samenwerkende instellingen kunnen 2 keer een beroep doen op het Themafonds. Aanvragers die voor de eerste keer een beroep doen op dit fonds hebben voorrang.

Start je aanvraag

Ondersteuning en advies

Inhoudelijke vragen

Heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Kunstgebouw helpt je graag op weg met al je inhoudelijke vragen over het themafonds! Neem contact op met Soesja Pijlman.

Technische vragen

Heb je ‘technische vragen’ over het indienen van je aanvraag? Neem dan contact op met Linde, Michael of Natalia van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland!

Toolkit

In de toolkit vind je de communicatie-uitingen van het fonds.

Naar de toolkit

Het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland is een initiatief van provincie Zuid-Holland, samen met Kunstgebouw en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Logo van de provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Kunstgebouw