Cultureel Zuid-Holland in kaart - Kunstgebouw

Cultureel Zuid-Holland in kaart

online dashboard

Cultureel Zuid-Holland in kaart is een online dashboard dat informatie geeft over alle Zuid-Hollandse gemeenten: wie wonen er, hoe ziet de culturele infrastructuur eruit en hoe staat het cultuurbeleid ervoor.

Het dashboard is gebaseerd op een groot aantal databronnen en zal in de toekomst steeds verder worden aangevuld. De data bieden spelers in de sector – van overheden tot culturele organisaties – waardevolle informatie over de inwoners en het huidige culturele aanbod.

Vergroot het dashboard naar volledig scherm voor een optimale ervaring.

Hoe gebruik je het dashboard?

Bekijk de instructie voor het gebruik van het online dashboard.

Linker kolom: bekijk in de mouseover de informatie per gemeente

Selecteer de gewenste onderwerpen binnen de 4 pijlers: inwoners, infrastructuur, programma en beleid. Beweeg daarna met de muis over de kaart om de informatie per gemeente te zien.

Let op!

De informatie die je ziet als je met de muis over de kaart beweegt, wordt altijd bepaald door het geselecteerde onderwerp in de linker kolom.

Naar het verdiepende dashboard per gemeente

Wil je meer data inzien voor specifieke gemeente(n) of de informatie van gemeenten met elkaar vergelijken? Klik rechtsonder op de rode knop Verdieping voor gemeente(n).

Rechter kolom: bekijk welke gemeenten aan jouw selectie voldoen

Selecteer de filters via de opties binnen de 4 pijlers. De gemeenten die aan jouw selectie voldoen zijn zichtbaar op de kaart.

Tip

Combineer de linker kolom met de rechter kolom. Voorbeeld: selecteer de grootste partij in de raad (filter rechts), en zie of daar ook de culturele doelgroepen (onderwerp links) met elkaar overeenkomen.

Het verdiepende dashboard

Links bovenin selecteer je bij Kies gemeente(n) de gemeente(n) waarin je je wilt verdiepen. Als je een regio wilt bekijken, klik je meerdere gemeenten aan.

Als je gemeenten met elkaar wil vergelijken selecteer je links onderin bij Vergelijk met… de vergelijkingsgemeente(n). Waar een vergelijking mogelijk is, verschijnen deze gemeenten in plaats van Zuid-Holland of Nederland. Klik rechts onderin op Meer over vergelijken voor meer informatie.

Begin opnieuw
Ben je klaar met een vergelijking en wil je andere gemeenten met elkaar vergelijken? Klik onderin op de gele knop Begin opnieuw. Het verdiepende dashboard toont weer de gemeente Alblasserdam en zet de gemeente af tegen Zuid-Holland.

Terug naar de kaart
Ben je klaar met de verdieping en wil je terug naar de kaart van Zuid-Holland? Klik dan onderin op de gele knop Terug naar de kaart.

Werk je bij een gemeente?

Via selecties in de rechter kolom kun je bijvoorbeeld zien hoe de culturele voorzieningen in jouw gemeente zich verhouden tot het Zuid-Hollandse gemiddelde. Of ontdek in welke opzicht buurgemeenten wel of niet op elkaar lijken wat betreft onderwijs per 100.000 inwoners of de mate van kansengelijkheid.

Werk je bij een culturele organisatie?

Via selecties in de rechter kolom kun je bijvoorbeeld zien of het culturele aanbod van jouw organisatie goed aansluit bij de grote doelgroepen in de gemeente. Of bekijk of er in jouw gemeente al projecten zijn gestart met behulp van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Via selecties in de rechter kolom kun je bijvoorbeeld zien hoe hoog het aantal aanvragen is voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur in jouw gemeente. Worden er nog maar weinig aanvragen gedaan, of zijn dat voornamelijk sportaanvragen?

Toelichting pijlers

Wat houden de 4 pijlers inwoners, infrastructuur, programma en beleid in?

Inwoners

Onder deze pijler vind je meer informatie over de inwoners van een gemeente. Denk aan het aantal inwoners, doelgroepsegmentatie en cijfers over kansen(on)gelijkheid.

Infrastructuur

Onder deze pijler vind je meer informatie over de culturele infrastructuur, het onderwijs en de maatschappelijke organisaties in een gemeente. Per gemeente kan je het aantal culturele organisaties per discipline terug vinden, evenals het aantal scholen en leerlingen per gemeente.

Programma

Onder deze pijler vind je Rijksprogramma’s voor cultuur. De programma’s Cultuureducatie met kwaliteit (CMK), Samen Cultuurmaken (van het Fonds voor Cultuurparticipatie) en het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn terug te vinden in het dashboard.

Beleid

Onder deze pijler vind je meer informatie over het beleid en de politieke context van een gemeente. Denk aan de samenstelling van de gemeenteraad en het College van B&W, samenwerkingsverbanden en het cultuurbeleid.

Waarom?

Cultureel Zuid-Holland in kaart is een van de activiteiten die Kunstgebouw ontplooit om kennis te vergroten en te delen met het netwerk, om zo bij te dragen aan een bloeiend en toegankelijk cultureel leven in Zuid-Holland. We helpen al onze partners – gemeenten, culturele organisaties, scholen, welzijnsorganisaties en de provincie – om met een datagestuurde strategie cultuur toegankelijk te maken voor iedereen.

De data bieden waardevolle informatie over de inwoners in het werkgebied, hun wensen en behoeften en hoe deze zich verhouden tot het huidige aanbod. Zo zien we ook waar er nog kansen liggen.

We krijgen zicht op zaken als:

  • Wie hebben nog geen of beperkte toegang tot cultuur in Zuid-Holland?
  • In welke gemeente is er behoefte aan ondersteuning bij beleid?
  • Op welke doelgroepen moet je inzetten om ze meer bij het culturele aanbod te betrekken?
  • Sluit het culturele aanbod aan op de doelgroepen van de gemeente?

Doordat we lokale data laten zien op gemeentelijk niveau, kunnen we ook de verschillen duiden tussen de stedelijke gebieden en het platteland, in tegenstelling tot landelijke data.
Kunstgebouw gebruikt de informatie uit Cultureel Zuid-Holland in kaart om gericht te adviseren en onze eigen activiteiten blijvend aan te scherpen. Zo kunnen we samen op een deskundige manier het aanbod en de kwaliteit van cultuureducatie en -participatie beter laten aansluiten op de doelgroep(en).

Vragen en onderzoeksverantwoording

In ontwikkeling

Cultureel Zuid-Holland in kaart is altijd in ontwikkeling. Kunstgebouw wil samen met gemeenten en culturele organisaties dit overzicht steeds verder invullen. Heb jij ideeën over hoe we de informatie kunnen uitbreiden zodat het beeld steeds vollediger wordt? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar inkaart@kunstgebouw.nl.

Vragen

Heb je vragen over het gebruik van het dashboard? Of over het inzetten van de data uit het dashboard om een sterke kennisgedreven strategie te ontwikkelen? Of ben je nieuwsgierig geworden naar verdere analyses van de doelgroepen in jouw gemeente of culturele organisatie? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar inkaart@kunstgebouw.nl.

Onderzoeksverantwoording

Het dashboard put uit diverse landelijke, provinciale en lokale (openbare) onderzoeken en databronnen, aangevuld met eigen onderzoek. Jaartallen en bijbehorende bronvermelding zijn te vinden in het verdiepende dashboard. Wil je meer weten over de data die ontsloten is in Cultureel Zuid-Holland in kaart en onze werkwijze? Bekijk hier de onderzoeksverantwoording.

Ervaringen

Jeannette van Walderveen strategisch beleidsadviseur Cultuur, Gemeente Dordrecht

“Tamara en Nina hebben na een helder gesprek over onze wensen en knelpunten een goede analyse gemaakt over de huidige verdeling van doelgroepen in Dordrecht en hoe dat aansluit bij de inzet van cultuurcoaches. Deze analyse was voor ons een mooie kennismaking met het doelgroepenmodel en een vingeroefening voor de toepassing ervan. Het geeft interessante input voor de cultuurnota en een goede basis voor gesprekken met culturele partners in de stad, die zelf de mogelijkheden van het model aan het verkennen waren.”

Eva Willems programmasecretaris Cultuur bij de regio Midden-Holland

“Fijn om een onderbouwd beeld te kunnen schetsen van de inwoners in de regio. En hier een passend beleid op te kunnen gaan ontwikkelen/te blijven aanbieden.”

 

Janine Karlas Poppodium Boerderij

“Super informatief en waardevol, op deze manier kan ik een goede toelichting schrijven voor ons bedrijfsplan. Fijne heldere toelichting gekregen op onze publieksanalyse. Dank hiervoor!”