Voor scholen

Door naar kunst te kijken en door kunst te maken, leert een kind zichzelf en de wereld beter kennen. Daarom werken we samen met scholen om cultuuronderwijs te versterken. We vullen daarbij aan wat de school en de lokale culturele omgeving doen.

Lesprogramma's

Basisscholen in Zuid-Holland kunnen meedoen met de lesprogramma’s Kijk|Kunst en Doe|Kunst. Met deze complete cultuuronderwijsprogramma’s ontwikkelen leerlingen hun creativiteit en ontdekken iets over zichzelf en de wereld om hen heen. De programma’s vormen een prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

Jacqueline Voogt leerkracht van de Prins Willem Alexanderschool in Berkel en Rodenrijs

Ik vind het heerlijk als kinderen zelf met oplossingen komen, eigen ideeën in kaart brengen en veel eigen inbreng kunnen hebben. Dat ze serieus genomen worden en dat ze geen eenheidsworst zijn.

Lees het interview