Voor scholen

Voor scholen

Door naar kunst te kijken en door kunst te maken, leert een kind zichzelf en de wereld beter kennen. Daarom werken we samen met scholen om cultuuronderwijs te versterken. Daarbij kijken we wat de school en de lokale culturele omgeving al doen en vult Kunstgebouw hetgeen aan wat ontbreekt.

Wat doet Kunstgebouw voor scholen?

  • Het ontwikkelen van een kwalitatief goed educatief aanbod voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Dit doen we onder meer door ons lesprogramma Kijk|Kunst en onze Erfgoedprojecten;
  • Het ondersteunen van scholen in Zuid-Holland om kunst en cultuur voor leerlingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo ondersteunen we bij het ontwikkelen van goed cultuurbeleid en helpen we je een passende regeling te vinden voor financiering van de culturele plannen voor jouw school;
  • Kennis en onderzoeksresultaten maken we beschikbaar met ons online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart. In Kunstgebouw Publicaties biedt Kunstgebouw handreikingen in begrijpelijke taal van relevante documenten zoals beleidsnota’s en interessante onderzoeksresultaten.

Ondersteuning voor scholen

Illustratie van vallend geld.

Ondersteuning fondsenwerving

Kunstgebouw ondersteunt ook scholen bij fondsenwerving. Zo biedt Fonds voor Cultuurparticipatie naast de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ook andere regelingen voor het onderwijs. Bekijk ze hieronder!

Regeling: Cultuureducatie vmbo vso pro

Regeling: Cultuureducatie mbo

Meer over Fondsenwerving

Jacqueline Voogt leerkracht van de Prins Willem Alexanderschool in Berkel en Rodenrijs

Ik vind het heerlijk als kinderen zelf met oplossingen komen, eigen ideeën in kaart brengen en veel eigen inbreng kunnen hebben. Dat ze serieus genomen worden en dat ze geen eenheidsworst zijn.

Lees het interview