Voor scholen

We bieden complete lesprogramma’s voor cultuuronderwijs en inspirerende scholing voor leerkrachten.

Lees verder

Omdat cultuur essentieel is voor onze ontwikkeling.

Lees verder

Voor gemeenten

We ondersteunen bij het organiseren van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie en bouwen duurzame lokale netwerken.

Lees verder

Voor cultuuraanbieders

We brengen partijen samen, delen kennis en bieden inspirerende scholing voor medewerkers van culturele organisaties.

Lees verder

Kinderboekenweek 2021

Gratis creatief lespakket voor de hele basisschool

Lees verder

Wat doet
Kunstgebouw?

Zichtbaar maken wat er is en stimuleren wat er kan zijn op het gebied van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland.

Onze diensten

De kracht van Kunstgebouw

Jesse Donker

medewerker ICT

Mariëtte van Gent

medewerker Logistiek & Planning

Nienke van Olphen

projectleider Cultuureducatie met kwaliteit

Wesley Lagendijk

projectleider Deskundigheidsbevordering