03

Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland
2017-2020
- Project Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland (pdf)
- Bekijk hier het overzicht van de projecten en penvoerders in Zuid-Holland (pdf)
- CMK 2017-2020 in één oogopslag (pdf)
- CMK-planningscanvas (pdf)
- Wat wil je met cultuuronderwijs bereiken en HOE doe je dat? (pdf)

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het verdient een structurele plaats in het onderwijscurriculum en moet natuurlijk van goede kwaliteit zijn. Dat lukt alleen met een langdurige aanpak en met commitment van alle partijen die hierbij betrokken zijn. Daarom loopt sinds 2013 het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK).
 
Naast die vaste plaats van cultuuronderwijs is het belangrijk dat er leerlijnen geïmplementeerd worden waarmee scholen kunnen werken en dat leerkrachten hun deskundigheid op het gebied van cultuureducatie vergroten. Gemeenten, culturele instellingen en Kunstgebouw werken samen met scholen om deze doelen in Zuid-Holland te bereiken.

CMK 2017-2020: Verbinden en versterken
25 gemeenten in Zuid-Holland nemen onder penvoerderschap van Kunstgebouw met eigen CMK-projecten deel aan CMK 2017-2020. Deze gemeenten zijn: Katwijk, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Korendijk, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Binnenmaas, Strijen, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenwaard, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam en Zederik.

De rol van Kunstgebouw

  • Biedt de lokale en/of regionale projectcoördinatoren ondersteuning in de vorm van werkoverleggen en deelname aan lokale stuurgroepen.
  • Realiseert in samenwerking met de projectcoördinatoren provinciale leergemeenschappen in de vorm van ateliers. Meer info
  • Werkt samen met Pabo Inholland en Kunstvakonderwijs.
  • Begeleidt en adviseert gemeenten, culturele instellingen en scholen in hun rol en bij het formuleren en uitvoeren van beleid op cultuureducatie in de driehoek onderwijs, gemeenten en culturele veld.*
  • Adviseert partijen bij het opstellen van een lokaal/regionaal convenant.*
  • Draagt zorg voor de Moneva op provinciaal niveau.
  • Zorgt voor jaarlijkse verantwoording aan het FCP.
* Dit geldt voor alle gemeenten in Zuid-Holland die deelnemen aan CMK, ook die buiten het penvoerderschap van Kunstgebouw vallen.
 
Scholing
Om cultuuronderwijs verantwoord te kunnen vormgeven, is basiskennis over het wat, hoe, waarom en de inhoud van cultuuronderwijs vereist. Daarmee kunnen scholen en culturele instellingen onderbouwde keuzes maken voor het invullen van het curriculum. Kunstgebouw kan op verzoek en in samenwerking met betrokkenen inspiratiebijeenkomsten, (team)trainingen en cursussen organiseren en uitvoeren. Lees hier meer over de Kunstgebouw|Academie.

Netwerken
Kunstgebouw organiseert provinciale netwerkbijeenkomsten voor alle projectcoördinatoren, penvoerders of specifieke doelgroepen in Zuid-Holland. Doel is informatie en ideeën uitwisselen en kennis en ervaringen delen.

Nieuwsbrief Cultuureducatie met kwaliteit

Kunstgebouw verstuurt circa zes keer per jaar de nieuwsbrief Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland met informatie over alle CMK-projecten in de provincie. U kunt zich hier aanmelden.

LinkedIn-groep
In de netwerkgroep Cultuureducatie met kwaliteit Zuid-Holland op LinkedIn wordt informatie uitgewisseld tussen betrokkenen in Zuid-Holland.

Wilt u meer informatie over Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland? Neem contact op met Verolique Jacobse, 015 – 2154525, verolique.jacobse@kunstgebouw.nl.