Een impuls voor de cultuursector: Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland opent op 1 mei 2023 - Kunstgebouw

Een impuls voor de cultuursector: Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland opent op 1 mei 2023

Optreden tijdens Grote Prijs Rotterdam 2022 (Popunie).
Foto: optreden tijdens Grote Prijs Rotterdam 2022 (Popunie).

Vanaf 1 mei 2023 is het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland geopend. Dit fonds is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Kunstgebouw is het fonds in het leven geroepen om de culturele sector in Zuid-Holland een impuls te geven.

De sector onder druk

De culturele sector staat mede door de nasleep van corona en de hoge inflatie onder druk. Kosten stijgen harder dan inkomsten. Tegelijkertijd is het na corona nodig om te kunnen innoveren en extra te investeren in publiek en vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat er binnen de sector in Zuid-Holland grote behoefte is aan steun voor publiekscampagnes en specifieke expertise op marketing, fondsenwerving en innovatie.

Vergroten van deelname en expertise

De provincie Zuid-Holland speelt samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en Kunstgebouw in op deze behoefte door het opzetten van het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland. Het doel van het fonds is om de deelname aan kunst en cultuur in de provincie te vergroten en de spreiding van kennis en expertise te stimuleren.

Wie kan aanvragen?

Het themafonds is bedoeld voor een stichting of vereniging die zich bezighoudt met theater, dans, film, muziek, circus of beeldende kunst. Het project dient een samenwerking te zijn met een of meer andere culturele organisatie(s) uit een of meer andere gemeente(n), om de spreiding van kennis te stimuleren en het bereik te vergroten.
Een bijdrage uit het fonds bedraagt maximaal € 15.000 per project. De aanvraag verloopt via de reguliere procedure van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 juni óf tot en met 15 september 2023. Kunstgebouw kan hulp bieden bij het opstellen van de aanvraag.

Meer informatie

Logo's van Provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Kunstgebouw