Erfgoedprojecten - Kunstgebouw

Erfgoedprojecten

Lessen voor primair onderwijs

In samenwerking met scholen, lokale erfgoedinstellingen en Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelt Kunstgebouw educatieve erfgoedprojecten die basisschoolleerlingen een andere kijk op hun eigen omgeving geven.

Over educatieve erfgoedprojecten

Wat is erfgoededucatie?

Erfgoededucatie leert kinderen hun eigen omgeving beter te begrijpen. Samen met de klas duiken jullie in het verleden en ontdekken jullie welke historische sporen er nu nog te vinden zijn. Het laat leerlingen kennismaken met tastbare sporen die er nog te vinden zijn, zoals oude gebouwen en archeologische vondsten, maar ook het ontastbare zoals verhalen en tradities. Wat vertellen deze sporen ons? Immers ontstaan het heden en de toekomst uit wat er in het verleden is gebeurd.

Waarom is erfgoededucatie belangrijk?

Met erfgoededucatie leren kinderen wat ons mensen aan een bepaalde plek bindt en wat ons verbindt. Het stelt ze in staat elkaar en hun omgeving beter te begrijpen vanuit een cultureel-historisch perspectief.

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Erfgoedprojecten voor het primair onderwijs

In samenwerking met scholen, lokale erfgoedinstellingen en Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelt Kunstgebouw educatieve erfgoedprojecten die basisschoolleerlingen een andere kijk op hun eigen omgeving geven. Hieronder vind je een selectie erfgoedprojecten op een rij – vaak met kant-en-klaar lesmateriaal inclusief lerarenhandleiding.

Meer erfgoededucatie in de klas?

Wil je meer weten over erfgoededucatie in de klas? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op met ons!

Vooraanzicht van de Hofstede Vierpolders Esterenburg die centraal staat in dit erfgoedproject voor basisschoolleerlingen in Brielle - Foto: Vereniging Hendrick de Keyser

Erfgoedprojecten op een rij