Erfgoedprojecten

In samenwerking met scholen, lokale erfgoedinstellingen en Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelt Kunstgebouw educatieve erfgoedprojecten die leerlingen een andere kijk op hun eigen omgeving geven.

    Interesse? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.