Doe|Kunst - Kunstgebouw

Doe|Kunst

Lesprogramma voor primair onderwijs

Doe|Kunst is een creatief kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Ieder project begint met een inspirerende gastles. En de leerlingen zijn zelf de kunstenaars.

Let op: Doe|Kunst wordt voor het laatst aangeboden in schooljaar 2023-2024. Stap voor volgend schooljaar over op ons kunstprogramma Kijk|Kunst.

Over het programma

Doe|Kunst als bouwsteen leerlijn cultuuronderwijs

Met Doe|Kunst ervaren basisschoolleerlingen de kunstenaar in zichzelf, telkens op een andere manier. Ze ontwikkelen hierdoor hun creativiteit en inventiviteit waarbij ze zichzelf en de wereld om hen heen beter leren kennen. Het programma vormt tevens een prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Ook sluit het aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en de criteria van de overheid voor de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Doe|Kunst is ontwikkeld samen met kunstenaars, theatermakers en muzikanten uit heel Nederland. Leerkrachten adviseren Kunstgebouw zodat de projecten goed aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Aanbod Doe|Kunst in de groepen

Doe|Kunst kent verschillende programma’s om een zo breed en goed mogelijk aanbod te bieden in de groepen. Of je als school programma A of B krijgt, wisselt per jaar – mede afhankelijk van het aanbod. Hiernaast zie je een voorbeeld van verschillende samenstellingen van het Doe|Kunst-programma in de groepen.

Bekijk het volledige programma Doe|Kunst 2023-2024

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Voor het primair onderwijs biedt Kunstgebouw met Doe|Kunst:

  • een kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal op mijn.kunstgebouw.nl. Het afnemen van een selectie van ons Doe|Kunst-programma behoort ook tot de opties;
  • een gratis workshop voor deelnemende schoolteams over hoe je nóg meer uit Doe|Kunst haalt;
  • basisteksten over cultuuronderwijs aan die deelnemende scholen kunnen opnemen in de schoolgids of het beleidsplan van de school.
Prijs

Doe|Kunst kost € 8,95 (2022-2023) per leerling. Hierbij is inbegrepen:

  • alle begeleidende materialen;
  • bij elke activiteit een gastles;
  • het bezorgen en halen van de pakketten en projecten (pakketten worden eigendom van de school).
Van Doe|Kunst naar Kijk|Kunst

Ons programma Doe|Kunst stopt na schooljaar 2023-2024. Stap over op ons kunstprogramma Kijk|Kunst! Wil je weten hoe Kijk|Kunst er op jouw school kan uitzien? Neem contact op via primaironderwijs@kunstgebouw.nl of 015 215 4510. Ons team beantwoordt graag jouw vragen!

Vakdocenten

Ieder Doe|Kunst-project begint met een inspirerende gastles door een vakdocent. De gastles wordt stap voor stap opgebouwd. De leerlingen doorlopen de vier fasen van het creatief proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Tijdens de gastles wordt bij de leerlingen als het ware de motor aangezwengeld: dit is een leuk project, hier willen we mee verder! De vakdocent helpt zowel de leerkracht als de leerlingen op weg. Door goed te kijken naar de vakdocent, aantrekkelijk lesmateriaal en duidelijke behapbare opdrachten voelt de leerkracht zich gesterkt om met het project verder te gaan.

Dit zijn onze vakdocenten Doe|Kunst:

Celine Braakman (dans)
Emily Breedveld (beeldende kunst)
Manon Geers (theater)
Marjolein Gijzel (muziek)
Lex Gorter (muziek)
Evelien Ishpording (theater)
Marlou Koevoets (theater)
Melody Meijer (dans en theater)
Maaike Slingerland (beeldende kunst)
Wiepkje Spoelstra (beeldende kunst)
Ina Verkaik (beeldende kunst)

Alle vakdocenten