Verslag rondetafel co-creatie in het theater - Kunstgebouw

Verslag rondetafel co-creatie in het theater

Op 27 september 2022 organiseerde Kunstgebouw samen met Theater Koningshof een bijeenkomst over co-creatie. Aan de hand van inspirerende co-creatieprojecten met partners uit Maassluis, zoals Pas Halverwege, gingen we in gesprek met professionals, beleidsmakers en fondsvertegenwoordigers.

Wat zijn successen en worstelingen en hoe helpt deze informatie ons bij toekomstige projecten? Met deze bijeenkomst draagt Kunstgebouw bij aan een betekenisvolle samenwerking tussen partners en deelnemers in het culturele veld en het sociaal domein.

Wat is co-creatie?

Een actief, creatief en sociaal proces, gebaseerd op samenwerking van verschillende partijen, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces (bijvoorbeeld een plan, advies of product).

Voor en door Maassluizers: Pas Halverwege

Twee jaar lang werd er keihard gewerkt aan Pas Halverwege, een locatievoorstelling voor en door Maassluizers ter ere van het 150-jarig bestaan van de Nieuwe Waterweg. Niet minder dan 120 amateurs stonden in juni 2022 op en rond het podium. Tijdens de rondetafel gingen we met het publiek dieper in op deze indrukwekkende casus, die we ook vastlegden in twee interviews:

Beeldverslag

De bijeenkomst werd live visueel vastgelegd in een beeldverslag, met de hoogtepunten en belangrijkste lessen van de dag.

Beeldverslag van Theresa Hartgers. Allerlei termen en kleine illustraties vatten de bijeenkomst Rondetafel co-creatie samen.

Download

Jan Senhorst was een van de sprekers tijdens de rondetafel co-creatie. Hij sprak over collectieve creatie. Zijn presentatie kan je hier downloaden:

Download powerpoint

Detail van een poster tijdens de werksessie, met de tekst: Kwaliteit? Wie bepaalt dat? Waarom hoier weer de discussie over voeren?
Een vrouw bekijkt aandachtig één van de posters tijdens de werksessie
Een man licht zijn punt toe terwijl de rest van het publiek aandachtig luistert
Wendy Hoogendijk presenteert met veel energie tijdens de rondetafel cocreatie in Maassluis
Wendy Hoogendijk presenteert het samenvattend beeldverslag over de bijeenkomst cocreatie