Bouwen - Blauwdruk - Borging: de volgende stap in de ondersteuning van de amateurkunsten - Kunstgebouw

Bouwen – Blauwdruk – Borging  

subsidieaanvraag Pilotregeling Nationaal Akkoord Amateurkunst gehonoreerd
illustratie van een schrift met allerlei abstracte vormen in kleur.

Kunstgebouw zet een volgende stap in de ondersteuning van de amateurkunsten in Zuid-Holland. Om voort te bouwen op de activiteiten voor het amateurkunstenveld in 2022 en 2023, deed Kunstgebouw voor de periode 2024 en 2025 een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de Pilotregeling Nationaal Akkoord Amateurkunst. En met succes!

We ontwikkelden de methodiek bouwen – blauwdruk – borging, waarmee we activiteiten met het amateurkunstenveld ontwikkelen en de opgedane kennis beschikbaar stellen voor iedereen. We werken daarin samen partners als Popunie, Circuspunt, Rotterdam Circus-stad, Circaso, Circus Kabel en Circus Rotjeknor.

Als provinciale ondersteuningsinstelling voor cultuur werken we aan de ontwikkeling van de sector, aan een sterk netwerk van mensen en organisaties. En aan het ontwikkelen en delen van kennis.

Concreet zal er onder andere een toolbox worden samengesteld voor het runnen van een organisatie die cultuur in de vrije tijd aanbiedt en een kennisdossier over veiligheid worden opgesteld. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor combinatiefunctionarissen cultuur & sleutelfiguren en workshops aangeboden voor professionalisering van docenten en artistiek begeleiders. Met de opgedane kennis en ervaring leveren we vervolgens onze input voor het Nationaal Akkoord Amateurkunsten.

Het uiteindelijke doel is om de amateurkunstgroepen te voorzien van de nodige tools en vaardigheden om vitaal en toekomstbestendig te zijn, en om hun waarde en rol in de samenleving te erkennen en te versterken. Met deze initiatieven draagt Kunstgebouw bij aan een bloeiende en diverse amateurkunstensector in Zuid-Holland.

Lees verder over amateurkunsten