"Cultuureducatie is meer dan alleen talent­ontwikkeling" - Kunstgebouw

“Cultuureducatie is meer dan alleen talent­ontwikkeling”

Interview met Mariska Scalongne
Andrea Knols (Kunstgebouw), Mariska Scalongne (Synerkri) en Floor Tuink (gemeente Krimpen aan den IJssel) heffen het glas op lancering programma Cultuureducatie met kwaliteit in Krimpen aan den IJssel
Andrea Knols (Kunstgebouw), Mariska Scalongne (Synerkri) en Floor Tuink (gemeente Krimpen aan den IJssel)

Mariska Scalongne van de organisatie Synerkri is sinds 2021 projectleider Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) in Krimpen aan den IJssel. De gemeente doet voor het eerst mee aan het landelijke programma CMK. Op 30 september 2021 lanceerde Mariska haar plannen voor culturele partners, de gemeente en de scholen.

Doorontwikkeling

Hoewel Krimpen aan den IJssel dit jaar voor het eerst meedoet aan CMK, is er al veel gebeurd op het gebied van cultuureducatie. Zo werden er projecten gesubsidieerd door de gemeente, waaronder tachtig lessen van cultuuraanbieders waar scholen op konden intekenen. Een voorloper dus op de huidige rijkssubsidie. Met het toegekende geld van CMK kan Mariska nu een verdiepingsslag maken. “Met deze subsidie kunnen we ons concentreren op het doorontwikkelen van de bestaande plannen”, legt ze uit. “Een samenwerking tussen aanbieders van cultuur in Krimpen bestaat al een aantal jaren, maar de lessen die we aanboden stonden allemaal op zichzelf. Aan mij de taak om dat anders te gaan doen.”
Eén van Mariska’s plannen, die zelf 23 jaar in het onderwijs zat, is om scholen te helpen een doordachte keuze te maken. “Bijvoorbeeld om voor een workshop te kiezen waarin een opbouw zit met meerdere lessen. Of door workshops te laten aansluiten op thema’s in de lessen ‘wereldoriëntatie’. Ik hou de scholen voor wat er mogelijk is en laat ze uiteindelijk zelf kiezen, met als doel om met culturele partners een duurzame relatie aan te gaan en cultuuronderwijs meer verdieping te geven.”

Duurzame relatie

Hoe gaat cultuureducatie op de basisscholen volgens Mariska er in de toekomst uitzien? “Ik benader zo’n twaalf aanbieders uit verschillende disciplines die zelf docenten aanbieden”, zegt ze. “Denk daarbij aan cultureel erfgoed, dans, muziek, theater, beeldende vorming en techniek & wetenschap. De meerwaarde is dat scholen zich meer bewust worden van hun visie op cultuureducatie: wat houdt het in en wat willen we ermee? Maar ook: hoe kunnen we een langdurige samenwerking aangaan?” Volgens Mariska moeten docenten inzien dat kinderen zich ook op een andere manier kunnen ontwikkelen dan ze gewend zijn. “Cultuureducatie is meer dan alleen talentontwikkeling. Kinderen komen in aanraking met vaardigheden als oplossingsgericht denken, samenwerken, creativiteit, observeren, kritisch leren kijken, enzovoorts. Dat haal je niet allemaal uit een reken- of taalles.” Dat betekent dat de cultuurdocent ook een coach wordt voor leerkrachten zodat er interactie ontstaat. Mariska hoopt zo meer betrokkenheid van leerkrachten te bereiken. “Maar een duurzame relatie aangaan, daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan. De wens is dat scholen daarom meer geld in hun begroting opnemen om aan cultuureducatie te besteden.”

Kick-off

Op 30 september 2021 organiseerde Mariska een kick-off van de plannen en nodigde scholen, aanbieders van cultuureducatie en de gemeente uit voor een bijeenkomst. “Ik wilde graag dat iedereen elkaar fysiek zou ontmoeten, nu het weer kan. Dat het in een theaterzaal kon versterkte, de sfeer.” Ze maakte inzichtelijk waar scholen voor kunnen kiezen en liet kinderen optreden en vertellen wat cultuureducatie voor hen betekent. Ook was er een moment om te netwerken en ideeën te verzamelen. “De kick-off was ook bedoeld om de aanbieders in het spotlicht te zetten, bijvoorbeeld door een hoekje in de theaterzaal in te richten, of door middel van een optreden of presentatie. Maar vooral vierden we samen dat we de subsidie hebben gekregen om dit allemaal te realiseren.”

Voortgezet onderwijs

Met zes van de tien basisscholen in Krimpen aan den IJssel zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het komende schooljaar. In het voortgezet onderwijs doet vooralsnog één school mee. “Als cultuuraanbieders geen eigen werkruimte of atelier hebben, geven ze hun workshops in de klas.”
“Ik wil me nu hardmaken om voor groep 7 tot en met de brugklas een doorgaande leerlijn techniek op te zetten door het basis- en voortgezet onderwijs te laten samenwerken.” Kinderen uit het basisonderwijs mogen nu al kosteloos gebruikmaken van het technieklokaal op de middelbare school: een maakplaats waar alle apparatuur en gereedschap aanwezig zijn. “Dat is natuurlijk geweldig. Naast het feit dat we nu gelukkig ook weer samen op pad kunnen gaan.”

Meer weten? Kijk dan op www.synerkri.nl/voor-scholen/cultuureducatie

Lees meer inspirerende verhalen over Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland

Datum: 30 september 2021
Tekst: Cathelijne Beijn