Cultuureducatie binnen het Nationaal Programma Onderwijs - Kunstgebouw

Cultuureducatie binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Basisschoolkinderen staan in rijen achter elkaar tijdens dansles in het speellokaal

Cultuureducatie is één van de middelen die scholen kunnen inzetten om leervertragingen door corona in te halen en het onderwijs te verbeteren. Kunstgebouw ondersteunt scholen en cultuuraanbieders in Zuid-Holland hierbij.

Door het coronavirus is ons onderwijs op zijn kop gezet. De rijksoverheid heeft een flink bedrag uitgetrokken om te investeren in het wegwerken van leerachterstanden en het vergroten van het welbevinden van leerlingen. In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt cultuureducatie als één van de middelen genoemd die scholen kunnen inzetten. Cultuureducatie draagt bij aan het welzijn van leerlingen, hun sociaal-emotionele ontwikkeling én aan een positievere houding ten aanzien van leren.

Advies op maat

Het NPO betekent voor scholen extra budget, maar ook extra werk. Kunstgebouw informeert scholen in Zuid-Holland over het effectief inzetten van cultuureducatie. Daarnaast kunnen scholen bij Kunstgebouw terecht voor advies op maat. Neem hiervoor contact op met Wesley Lagendijk: wesley.lagendijk@kunstgebouw.nl

De rol van cultuureducatie in het NPO

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met cultuureducatie in het primair onderwijs, ontwikkelde Sardes in opdracht van het LKCA een handreiking. Hiermee willen ze alle professionals in cultuureducatie helpen om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes. In de handreiking lees je redenen om cultuureducatie een stevige plek te geven in het schoolprogramma. Handreiking – de rol van cultuureducatie in het NPO.pdf

Handige informatie