Afspraken met provincie: cultuur hoog op agenda - Kunstgebouw

Afspraken met provincie: cultuur hoog op agenda

Fotocollega van acht kinderen tegen verschillende achtergronden die tekstwolkje bij hun mond houden met het woord ja
Foto: Jeugdtheaterhuis

Ja! Samen met de vier andere ondersteuningsinstellingen voor cultuur en erfgoed heeft Kunstgebouw meerjarige afspraken met de provincie Zuid-Holland gemaakt. Op dinsdag 8 december 2020 werden de afspraken vastgelegd door gedeputeerden Floor Vermeulen en Willy de Zoete, en de directeuren van Kunstgebouw, Erfgoedhuis, Popunie, Jeugdtheaterhuis en Stichting Educatieve Orkest Projecten. De afspraken bevestigen dat cultuur de komende drie jaar zeer hoog op de provinciale agenda staat.

De afgelopen jaren zijn de Zuid-Hollandse ondersteuningsinstellingen steeds meer gaan samenwerken. En de provincie is er steeds meer van overtuigd geraakt dat cultuur bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het maken van gezamenlijke en meerjarige afspraken is daarom een logische stap.

Gelijke kansen voor iedereen

Uitgangspunt van het afsprakenkader is dat cultuuronderwijs, cultuurparticipatie, talentontwikkeling en erfgoedbeleving positief bijdragen aan een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, waarin iedereen meetelt en meedoet. Zij dragen bovendien bij aan een concurrerend en innovatief Zuid-Holland met een eigen identiteit. Het mes snijdt aan nog meer kanten. Een aantrekkelijke uitstraling voor bewoners en bezoekers draagt in grote mate bij aan een gunstig vestigingsklimaat.

Met deze afspraken geven we voor het eerst de organisaties die zó belangrijk zijn voor cultuur in onze provincie meerjarig zekerheid. In deze periode is dat extra belangrijk ook omdat de organisaties zoveel doen om cultuur voor jong en oud ook tijdens deze pandemie levend te houden in Zuid-Holland.

Het afsprakenkader bevat 22 afspraken:

Samenwerken en vernieuwen

Afspraken dat de instellingen aansluiten bij de ambities van de provincie, waar mogelijk samenwerken en zoeken naar samenwerkingsverbanden en vernieuwing.

Cultuur hoog op de provinciale agenda

Afspraken die bevestigen dat cultuur en erfgoed zeer hoog op de provinciale agenda staan. De gedeputeerden stellen zich op als ambassadeurs van de Zuid-Hollandse cultuur- en erfgoedsector. De instellingen streven naar een regionaal zo volledig mogelijke dekking van hun activiteiten.

Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen

Afspraken die bevestigen dat provincie en instellingen in hun beleid aansluiten bij landelijke programma’s en samen een langere termijnvisie ontwikkelen die aansluit bij het cultuurbeleid van het rijk.

Ruimte voor incidentele samenwerkingsprojecten

Afspraken die stellen dat er ruimte is voor incidentele samenwerkingsprojecten buiten de boekjaarsubsidie: er wordt een gezamenlijke jaarlijkse uitvoeringsagenda opgesteld om te bepalen welke thema’s en projecten van belang zijn. Hierbij is extra aandacht voor activiteiten gericht op jongeren, op cross-overs tussen disciplines, en op de nu nog onvoldoende bereikte gebieden in Zuid-Holland (de zogenaamde ‘witte vlekken’).

Zuid-Hollands aanbod van cultuur en erfgoed aantrekkelijk voor jong en oud