Advies van Curriculum.nu - Kunstgebouw

Advies van Curriculum.nu

Illustratie van verschillende kunstvormen: een gitaar, een schilders palet en een jongen die acteert

Vanmiddag overhandigt Curriculum.nu hun advies over de herziening van het curriculum aan de minister van onderwijs. De huidige vastgelegde onderwijsdoelen zijn 13 jaar oud en daardoor niet meer actueel. Zo’n 150 leraren en schoolleiders hebben gewerkt aan het nieuwe voorstel. Zij brachten benodigde kennis en vaardigheden in kaart voor negen leergebieden, waaronder Kunst & Cultuur.

De commissie wil dat leraren voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op het nieuwe lesmateriaal. Scholen moeten ook de ruimte krijgen om zelf het nieuwe lesmateriaal te bedenken. Het onderwijs heeft te maken met “complexe vraagstukken”, benadrukt voorzitter Douma van Curriculum.nu. “De werkdruk is hoog en het lerarentekort is een zorg.”

Op de voorstellen van Curriculum.nu is al kritiek. Leraren vrezen nog meer werkdruk en de Onderwijsraad vindt de plannen “niet echt scherp en richtinggevend”. NRC: Leraren denken: eerst maar eens zien wat de Kamer zegt.

Het is nu aan de politiek om te kijken of er iets moet veranderen en wanneer. Eerst moet minister Slob met een inhoudelijk voorstel komen om de voorstellen om te zetten in kerndoelen.

Leergebied Kunst & Cultuur

Hier vind je het voorstel voor het leergebied Kunst & Cultuur. Wat verandert er?

Leerlingen ontwikkelen hun artistiek-creatief vermogen door kennis te maken en te oefenen met verschillende maak- en denkstrategieën. Het ‘maken en betekenis geven’ is meer dan de huidige kerndoelen gericht op artistieke expressie en ontwikkeling van creativiteit. Leerlingen leren kijken en luisteren, laten zich inspireren, leren experimenteren met materialen en middelen, zetten door, gebruiken hun verbeeldingskracht, ontwikkelen technieken en vaardigheden en reflecteren op het werk- en leerproces. De artistieke ontwikkeling van de leerling is niet los te zien van het creatieve proces dat de leerling keer op keer doorloopt. Bij het ‘meemaken en betekenis geven’ ervaren leerlingen dat kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden is met het bestaan en onderdeel is van hun identiteit en kan bijdragen aan wie ze zijn. Ze komen in aanraking met kunst- en cultuurhistorische context, de functies van kunst en ze beleven kunst en erfgoed in de kunstzinnige context binnen en buiten school. Ze leren uitingen van kunst en cultuur bevragen, betekenis geven en waarderen. Ze leren zich te verhouden tot kunst en cultuur, reflecteren op hun eigen voorkeuren en ontdekken dat meningen kunnen variëren.

Nieuw is ook dat leerlingen verbanden leren leggen tussen ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’ waardoor de praktijk en theorie meer in balans zijn. De professionele kunst is het uitgangspunt. Leerlingen leren deze te gebruiken als bron van inspiratie tijdens het maakproces. Door de beschrijving van dit curriculumvoorstel is voor het leergebied Kunst & Cultuur een gemeenschappelijke taal ontstaan.

Door de technologische ontwikkelingen ontstaan er andere toepassingsmogelijkheden en nieuwe vormen van kunst. Leerlingen maken kennis met nieuwe media en digitale technologie als middel om kunst te maken. Dit is een verbreding ten opzichte van de huidige kerndoelen. Dit is tevens een manier om nieuwe media-uitingen beter te interpreteren.

In toenemende mate werken kunstenaars (weer) samen met wetenschappers rond grote thema’s. Ze problematiseren onderwerpen, inspireren elkaar, leren van elkaars denk- en werkwijzen en/of werken samen aan oplossingen. Die samenwerking kan leiden tot verrassende inzichten of vernieuwingen. Dit heeft in het voorstel geleid tot aandacht voor nieuwe maak- en ontwerpprocessen op het snijvlak van disciplines rond mondiale thema’s en actuele vraagstukken. Dit is een nieuw onderdeel van het curriculum.