Nieuw provinciebestuur ondersteunt cultuureducatie - Kunstgebouw

Nieuw provinciebestuur ondersteunt cultuureducatie

De gedeputeerden van Zuid-Holland staan op een rij en presenteren het coalitieakkoord 2019-2013

Op 20 augustus is het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland 2019 – 2023 gepresenteerd.

De coalitie bestaat uit VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA. In het akkoord staat onder meer: “We ondersteunen cultuureducatie en bibliotheken, onder andere om kinderen met kunst en cultuur in aanraking te laten komen en laaggeletterdheid te bestrijden.” Voor erfgoed en cultuureducatie/participatie trekt de provincie €25 miljoen uit. Dat klinkt dus positief! Wij kijken uit naar een goede samenwerking met de nieuwe gedeputeerde voor Cultuur.

Lees het coalitieakkoord