Comenius mavo ontsaait het onderwijs - Kunstgebouw

Comenius mavo ontsaait het onderwijs

Twee jongeren in blauw licht kijken naar podium
Foto: Fokke van Saanen

De Comenius Mavo in Capelle aan den IJssel start dit schooljaar met 20-80 learning. Leerlingen volgen 80% van de tijd reguliere vakken en besteden 20% aan projectmatig en praktijkgericht werken. Doel is dat de leerlingen het onderwijs minder saai gaan vinden en meer persoonlijk gemotiveerd raken. Het project heeft dan ook de naam Ontsaaiing gekregen. Kunst & cultuur spelen hierin een belangrijke rol. De school wil onder meer een makerspace inrichten waar leerlingen leren ontwerpen, experimenteren, uitproberen, falen en doorzetten. De school ontvangt hiervoor subsidie vanuit de regeling Versterking cultuureducatie vmbo van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Kunstgebouw is samenwerkingspartner in dit project, waar ook andere culturele instellingen bij betrokken zullen worden.

20-80 learning

Het bestaande concept 20-80 learning maakt de leerling bewust van zijn competenties en persoonlijke drive. Concreet kunnen leerlingen van de Comenius Mavo de 20% praktijk invullen met Art&Culture en Design&Technique. In het eerste leerjaar volgen de leerlingen allebei de disciplines en in het tweede jaar moeten ze een keuze maken.

De makerspace staat centraal in het project. Dit lokaal wordt ingericht in samenwerking met werkgevers in de regio om leerlingen voor te bereiden op de moderne beroepspraktijk. Uitgangspunt is dat leerlingen leren door te doen en te maken. Ze onderzoeken, experimenteren en maken een tastbaar, vaak werkend product. Hierbij werken ze met verschillende technieken, materialen en apparaten.

Ontsaaiing

Doelstelling van het project Ontsaaiing is om alle leerlingen kennis te laten maken met de wereld van kunst en cultuur, zowel van dichtbij als uit de grote wereld. Met als resultaat dat leerlingen meer inzicht krijgen in hun mogelijkheden en talenten, deze beter kunnen ontplooien en leren plaatsen in het (werk)veld van kunst en cultuur. Daarbij sluiten ze aan bij de behoeften van de regio, die vraagt om werknemers in de sociaal maatschappelijke hulpverlening en medewerkers die op de hoogte zijn van de moderne technologie. Daarnaast is de doelstelling dat het de docenten en overige medewerkers van de school zich bewust zijn van het belang en de mogelijkheden van cultuuronderwijs.

Samenwerking

Kunstgebouw heeft de Comenius Mavo geholpen bij het schrijven van de subsidieaanvraag. Nu het project gaat starten zal Kunstgebouw als samenwerkingspartner een inhoudelijke, adviserende, sturende, maar ook ondersteunende rol hebben. Zowel tijdens de halfjaarlijkse werkoverleggen met de projectleider, waarbij gezamenlijk zal worden gewerkt aan de realisatie van het project, als tijdens een aantal regiegroep overleggen om mede zorg te dragen voor de borging van het project in het curriculum. En natuurlijk zal Kunstgebouw daarbij haar kennis delen en haar netwerk gebruiken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen kunnen genieten van kunst en cultuur waardoor ze zorgvuldig worden voorbereid op hun toekomst.