Ons advies aan de coalitie - Kunstgebouw

Ons advies aan de coalitie

Directeur Aukje Bolle neemt het woord tijdens het Zuid-Hollands Cultuurdebat op 14 maart 2019, achter haar zitten de fractievoorzitters van verschillende politieke partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen

Op 14 maart organiseerden wij met vijf provinciale partners het Zuid-Hollands Cultuurdebat. We waren erg blij met de grote betrokkenheid van politici en belangstelling van het publiek. Kort na het debat hebben we alle fracties van de deelnemende politieke partijen in Zuid-Holland het verslag gestuurd, inclusief de opdracht aan onszelf en ons advies aan de coalitie. Deze lees je hieronder.

Wat we hebben meegenomen uit het debat is dat cultuur leeft onder bewoners en politici, en daar zijn we blij mee. Cultuur wordt niet gezien al hobby of kers op de taart maar als essentieel onderdeel van een gezonde samenleving.

We gaan nu, na de verkiezingen, graag met u allen in gesprek over de ambities voor Zuid-Holland en de rol van cultuur daarin.

Wat ons betreft gaan we met elkaar om tafel om te praten en te luisteren en gezamenlijk tot een plan te komen waar de Zuid-Hollanders en hun omgeving beter van worden.

We werken aan historisch besef, omgevingsbewustzijn en koesteren onze historie met activiteiten op gebied van erfgoed.

We werken aan ontwikkeling van kinderen en jongeren met activiteiten op gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling.

We dragen bij aan de kwaliteit van leven en de creativiteit met activiteiten op gebied van participatie.

We dragen bij aan een leven lang ontwikkelen, van jong tot oud.

En daartoe blijven we samenwerken aan goede plannen en concrete resultaten.

We blijven ons inzetten voor diversiteit en bereikbaarheid van cultuur voor alle inwoners van Zuid-Holland.

Wij vragen de nieuwe leden van de provinciale en gedeputeerde staten om heldere ambities te formuleren voor cultuur bij het sluiten van een coalitieakkoord. Zodat wij in gezamenlijkheid kunnen werken aan het realiseren van die ambities voor Zuid-Holland.

Dit zijn de 6 provinciale partners in het Zuid-Hollands Cultuurdebat: Erfgoedhuis, Probiblio, Jeugdtheaterhuis, Popunie, SEOP