Gratis workshop: Haal meer uit Kijk|Kunst en Doe|Kunst - Kunstgebouw

Gratis workshop: Haal meer uit Kijk|Kunst en Doe|Kunst

Duur: 45 tot 60 minuten
Doelgroep: schoolteams
Kosten: geen

Schoolteams van scholen die deelnemen aan Kijk|Kunst en Doe|Kunst bieden wij
kosteloos workshops aan om nog meer uit deze kunstprogramma’s te halen. Kies voor
de workshop Haal meer uit Doe|Kunst (eindigt na schooljaar 2023-2024), de workshop Haal meer uit Kijk|Kunst, de workshop of de combinatie: Haal meer uit Kijk|Kunst en Doe|Kunst (eindigt na schooljaar 2023-2024). De workshops zijn een geschikt onderdeel voor een studiedag of teamvergadering. In de workshops wordt gebruik gemaakt van de Kijk|Kunst en Doe|Kunst-projecten die ook daadwerkelijk in het betreffende schooljaar op het programma van de school staan. Meteen goed voorbereid op de praktijk dus!

Inhoud van de workshop

Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst kiest de school voor een samenhangend programma
voor cultuuronderwijs. Kijk|Kunst laat kinderen kunst ontdekken, met Doe|Kunst gaan kinderen zelf creatief aan de slag. We bekijken in deze workshop hoe de programma’s zijn opgebouwd, welke leerdoelen bereikt worden en hoe je als leerkracht uit de
projecten de maximale opbrengst haalt. Bovendien bekijken we hoe Kijk|Kunst en
Doe|Kunst vanuit de visie van de school optimaal aansluiten bij de leerling en de
schoolorganisatie. Op verzoek van de school kunnen we ook aandacht besteden aan
hoe de programma’s kunnen aansluiten bij andere vakken, ontwikkeldoelen en thema’s.
Zo leer je Kijk|Kunst en Doe|Kunst beter in te passen in het curriculum.

Doe|Kunst eindigt na schooljaar 2023-2024. Het Kijk|Kunst-programma en de gratis workshop voor schoolteams blijven we wel aanbieden aan het primair onderwijs.

Workshop aanvragen of meer informatie? primaironderwijs@kunstgebouw.nl