Cultuurparticipatie (concept)

Cultuurparticipatie betekent simpelweg: actief meedoen aan kunst en cultuur. Zelf of samen in een groep. Niet alleen omdat we er plezier aan beleven, maar ook omdat het goed is voor onze mentale en fysieke gezondheid. Ontdek wat Kunstgebouw voor jou of jouw organisatie kan doen om actieve deelname aan kunst en cultuur te vergroten

Over cultuurparticipatie

Wat is het?

Cultuurparticipatie kan eigenlijk heel simpel worden uitgelegd: het actief meedoen aan kunst en cultuur – zelf of samen in een groep. Van een gedicht schrijven tot bij een theatervereniging spelen. Ruim 6 miljoen Nederlanders doen aan cultuurparticipatie, dat is zo’n 35% van alle inwoners. Kunstgebouw wil samen met relevante partners, denk aan gemeenten, scholen, cultuuraanbieders en diverse subsidieverleners cultuurparticipatie voor iedereen toegankelijker maken.

Waarom is het belangrijk?

Meedoen aan kunst en cultuur is bovenal gewoon leuk. Het geeft een dosis plezier en doet ons verwonderen. Maar behalve dat is het ook goed voor ons. Het prikkelt ons brein, simuleert het inbeeldingsvermogen en het leert ons onze omgeving beter te begrijpen. Nog meer weten over de positieve impact van cultuur? Lees het in onze Cultuurwijzer.

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Ondersteuning beleidsmakers en cultuurcoaches

Om in Zuid-Holland gelijke kansen te bieden voor burgers om actief deel te nemen aan kunst en cultuur ondersteunt Kunstgebouw landelijke, provinciale en lokale beleidsmakers en cultuurcoaches bij:

  • het bouwen aan een ‘community cultuurparticipatie’;
  • het toegankelijk maken van de middelen van het nationaal programma Samen Cultuurmaken voor alle gemeenten;
  • de uitwisseling van kennis er ervaring tussen gemeenten;
  • aan te zetten tot subsidieaanvragen.

Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor het amateurkunstenveld en de verbinding tussen het cultureel en het sociaal domein. Met voortgezet onderwijs zetten we ons in om cultuurbeleving relevant te maken voor jongeren.

Hulp bij aanvragen subsidie cultuurparticipatie en amateurkunsten

Heb jij een idee dat bijdraagt aan gelijke kansen voor iedereen om actief deel te nemen aan kunst en cultuur? We bieden advies en begeleiding bij het maken van plannen, het werven van fondsen en het afdekken van risico’s. Neem contact op met ons team – we helpen je graag op weg!

Jimmy Plooij cultuuraanjager in de gemeente Nissewaard

Ga het aan, en probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Zoek mensen op die ervaring hebben met ouderen of andere doelgroepen waarmee je minder bekend bent, en verzin samen een plan.

Lees het interview