Stappenplan voor duurzaam digitaal lesmateriaal - Kunstgebouw

Stappenplan voor duurzaam digitaal lesmateriaal

Voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs
Leerlingen met laptop in de klas, daarnaast de tekst: Duurzaam digitaal lesmateriaal voor het onderwijs

Het komt regelmatig voor: leraren en leerlingen die afhaken zodra ze merken dat een link niet meer werkt in een digiles. Of: een culturele instelling heeft maandenlang gewerkt aan een educatieve website. Maar die blijkt kort na lancering gedateerd te zijn. Zonde toch? Van de tijd, energie en het geld.

Hoe voorkom je deze scenario’s? Door digitaal lesmateriaal te ontwikkelen waarbij je bewust rekening houdt met het verstrijken van de tijd. In deze publicatie vind je een stappenplan, inclusief praktische tips en voorbeelden, waarmee je duurzaam digitaal lesmateriaal kunt ontwikkelen. Het stappenplan is vooral bedoeld voor culturele instellingen die aan de slag willen met online lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs (vo) en de bovenbouw van het primair onderwijs (po).

Dit is een publicatie van Kennisnet en Netwerk Digitaal Erfgoed vanuit het programma Digitaal erfgoed voor het onderwijs. De Digitale Scheurkalender Burgerschap van Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland wordt als één van de goede voorbeelden genoemd.

Bekijk de publicatie

Duurzaam digitaal lesmateriaal voor het onderwijs – Het stappenplan voor culturele instellingen (pdf)

Lees meer over digitaal erfgoed in het onderwijs

Digitaal erfgoed in het onderwijs | Cultuureducatie & digitalisering | DEN

23 juni 2021