01

Nieuws


We breiden onze service uit met een gastles bij alle beeldende projecten Kijk|Kunst voor groep 3 en 4!

Op 12 maart presenteerde minister Ingrid van Engelshoven haar visie op cultuur. In deze column reageert Margriet Gersie op de inhoud van haar brief.

De nieuwe versie van De Cultuur Loper is sinds vandaag actief. Projectleider Anne van Dam van Kunstgebouw vertelt hier meer over.

Vandaag presenteerde de minister haar visie op cultuur. “Cultuur is niet het sluitstuk op de basisschool, maar misschien wel de kern voor de ontwikkeling van jonge mensen.”

Je kunt jouw klas nog tot 12 maart inschrijven voor de Lang Leve de Muziek Wedstrijd.

Hoe kunstonderwijs bijdraagt aan de persoonsvorming van leerlingen op de basisschool.

Landelijke monitor brengt stand van zaken van cultuureducatie in het primair onderwijs in kaart.

Leerkracht Carmen Kroon adviseert Kunstgebouw bij het selecteren van voorstellingen voor Kijk|Kunst.

Interview over de impuls voor muziekonderwijs op de Hendrik Boogaardschool.

Lees nu ons artikel op Cultureel Kapitaal. Drie inspirerende voorbeelden én een handig hulpmiddel: de Cultuur|Connector.

Foto: CEOB

In samenwerking met het LKCA verzorgt Kunstgebouw op 24 januari de workshop Vakoverstijgend werken met cultuuronderwijs

Foto: Roy Beusker / Méér Muziek in de Klas

De Grootste Schoolband van Nederland trad gisteren op voor Koningin Máxima in Ahoy tijdens Het Kerst Muziekgala 2017.

Juf Geerte van OBS de Westhoek in Ouddorp heeft van Méér Muziek in de Klas de Loftrompet ontvangen.

Per provincie maken drie scholen kans op een compleet verzorgde workshop van muziekprofessionals.

CBS Samen op Weg in Hoornaar heeft flinke stappen gezet om het cultuuronderwijs op school te verbeteren en te verdiepen.

Het programma Cultuureducatie met kwaliteit heeft op Goeree-Overflakkee weer een mooi concreet resultaat opgeleverd.

De acteurs van AaiPet ontvingen op maandag 9 oktober de Kijk|Kunst-kup.

Vanaf vandaag kunnen scholen weer subsidie aanvragen om te investeren in meer en beter muziekonderwijs.

Zaterdag streden drie Zuid-Hollandse scholen om een plekje in de Grootste Schoolband van Nederland tijdens de Lang Leve de Muziek Show.

Voor een frisse start heeft Kunstgebouw de ICC-cursus weer even goed tegen het licht gehouden.

Ga je in de klas aan de slag met onze creatieve lesideeën voor de Kinderboekenweek? Dan zijn we erg benieuwd naar het resultaat ...

Joop van den Ende, ambassadeur van Méér muziek in de klas sprak gister in RTL Late Night over het belang van muziekonderwijs op de basisschool.

Voor het schooljaar 2017-2018 krijgen basisscholen €11,78 per leerling voor cultuureducatie via de prestatiebox.

Op 5 september kwamen de penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit uit de grootste Zuid-Hollandse gemeenten bij elkaar.

Deze week waren de vakdocenten Doe|Kunst en Kijk|Kunst bij Kunstgebouw om de projecten te bespreken en kennis te delen.

Kunstgebouw organiseert ateliers waarin kennis en ideeën uitgewisseld worden over onderwerpen uit de dagelijkse CMK-praktijk.

OBS De Peperklip uit Schiedam, de Koos Meindertsschool uit Den Haag en OBS De Zonnebloem uit Den Haag zijn door!

Vanaf vandaag kunnen hogescholen subsidie aanvragen voor een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo.

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider.

Onze cursussen Methode muziek kiezen en Methode muziek invoeren zijn gevalideerd door registerleraar.

Op 14 juni gaf Rudy Elmans zijn laatste les: hij gaat met pensioen.

In deze korte film laten we zien hoe leerkrachten hun leerlingen tijdens een creatief proces kunnen begeleiden.

Twaalf Zuid-Hollandse basisschoolgroepen zijn geselecteerd voor de theateraudities van de Lang Leve de Muziek Show!

Uit Zuid-Holland doen 13 scholen mee aan de landelijke muziekwedstrijd. In totaal hebben 123 scholen een filmpje met een muzikale act ingezonden.

Kunstgebouw biedt een aantal leuke creatieve lesideeën aan binnen het thema: Griezelen!

Van 36 scholen uit Zuid-Holland is de aanvraag voor de regeling Impuls Muziekonderwijs 2017 gehonoreerd.

Geen grote veranderingen in het provinciaal cultuurbeleid in 2017-2020.

De deadline voor deelname aan de landelijke muziekwedstrijd van Méér muziek in de klas voor groepen 5, 6 en 7 is verlengd!

Onze raad van toezicht heeft Alex Oldenburg benoemd tot nieuw lid.

"Kunst biedt een unieke mogelijkheid voor onderwijs dat niet smal wil scholen, maar breed wil vormen."

We hebben de online opdrachten bij onze Kijk|Kunst-projecten uitgebreid met de associatietool.

Buitenschoolse cultuureducatie, een rijke culturele omgeving en aanwezigheid cultuurcoördinator bepalen niveau leerling.

In dit essay nemen we u mee in de keuzes die Kunstgebouw maakt om een kunstproject inhoud te geven.

Méér Muziek in de Klas organiseert Music University Days voor groepsleerkrachten die graag meer muziek in hun klas willen.

Op 23 februari 2017 vond de Zuid-Hollandse kick-off van CMK 2017-2020 plaats.

Ook dit jaar kunnen groepen 5, 6 en 7 weer deelnemen aan de landelijke muziekwedstrijd voor basisscholen.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft het provinciale plan voor Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland goedgekeurd.

Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Kunsten ’92 zet het voor ons op een rij.

Scholen die komend schooljaar 2017-2018 willen starten, kunnen tot 1 april 2017 een aanvraag doen.

Van 24 tot 28 januari 2017 is de NOT, de vakbeurs voor het onderwijs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Leerlingen en leerkrachten geven spannende vertelvoorstelling van Harro van Lien de hoogste waardering.

In deze les maken de leerlingen een stripgedicht van Ellen van Helden en Niels de Hoog af.

Het Kerst Muziekgala wordt zondag 18 december om 20.30 uur uitgezonden op NPO 1.

De BZT Band XXL is compleet. Tien klassen mogen optreden in Carré voor koningin Máxima!

Leerkracht Minouska Kalwij helpt Kunstgebouw bij het uitzoeken van voorstellingen voor Kijk|Kunst.

Ze bliezen de longen uit hun lijf voor een plek in de BZT Band XXL en het is ze gelukt!

Onze raad van toezicht heeft Erwin Arkenbout benoemd tot nieuw lid.

Wij vroegen basisschooldirecteur Adriaan Tieleman wat leerlingen aan cultuuronderwijs hebben.

Er zijn nog drie Zuid-Hollandse scholen in de race om een plek in de BZT Band XXL.

Cultuuraanbieders van Goeree-Overflakkee en Voorne Putten zijn als eerste gestart met onze nieuwe cursus.

Wij vroegen Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs, wat hij hoopt dat goed cultuuronderwijs voor elkaar krijgt.

Kennis over jezelf en de wereld om je heen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom heeft het Rijk cultuuronderwijs op de basisschool als speerpunt benoemd. Maar waar moet cultuuronderwijs uit bestaan?

Voor de periode 2017-2020 kunnen de kleinere gemeenten in de provincie Zuid-Holland op twee manieren deelnemen aan de regeling CMK.

De Kunstgebouw|Academie is uitgebreid met vier muzikale inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten.

Wilt u uw leerlingen bekend maken met de veelzijdigheid van het materiaal glas?

In ons nieuwe Doe|Kunst-muziekproject voor kleuters doet Zangeres Zora inspiratie op in de dierentuin.

Dertig groepen gaan door naar de BZT muziekshows die vanaf 1 oktober worden uitgezonden op Zapp. Daar zitten vijf scholen uit Zuid-Holland bij!

Kleinere gemeenten kunnen kiezen tussen aansluiten bij een grote gemeente of deelnemen via Kunstgebouw.

Onder het motto Voor altijd jong! biedt Kunstgebouw u een aantal kunsteducatieve lesideeën aan bij de Kinderboekenweek.

Erik Roosken, leerkracht van groep 8 van OBS Portland in Rhoon: “Efficiënt zijn kant-en-klare lespakketten op het gebied van cultuur, die werken lesdrukverlagend.”

Twintig groepen van basisscholen uit Zuid-Holland mogen in juni auditie doen voor de BZTband XXL en krijgen 10 uur gratis muziekcoaching ter voorbereiding.

Komend schooljaar verwelkomen we zes nieuwe scholen bij Doe|Kunst en twaalf nieuwe scholen bij Kijk|Kunst!

Kunstgebouw en VTS Nederland zijn nu officieel partners. VTS staat voor Visual Thinking Strategies, een methode om naar kunst te kijken.

Graag wijzen we alle aanbieders van cultuuronderwijs op de lokale sites in Zuid-Holland.

Met dit kosteloze kunsteducatieproject willen we plezier in taal stimuleren bij kinderen van vluchtelingen.

Rudy Elmans, vaste trainer van de Kunstgebouw|Academie, heeft al ruim tweehonderd ICC’ers opgeleid. Wat is zijn motivatie?

Wij vroegen aan professor Erik Scherder hoe kijken naar kunst de hersenen van kinderen in beweging zet. Bekijk onze nieuwe film.

Else Hoekstra van de Mariëngaarde in Gorinchem: “Het is heel mooi te zien hoe plannen op papier praktijk worden en doorwerken in de school.”

"Vooraf hebben jongens soms geen zin om te 'balletten'. Maar uiteindelijk danst altijd iedereen mee."

Wilt u meer en beter muziekonderwijs op uw school, maar zoekt u nog financiële middelen?

Méér Muziek in de Klas zet zich de komende jaren in om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen.

Nelleke van Aken heeft leerkrachten van Goeree-Overflakkee opgeleid tot cultuurcoördinator en begeleidt scholen in het Cultuur Loper-traject.

Cultuureducatie met kwaliteit wordt in de komende beleidsperiode 2017-2020 voortgezet.

Op 27 en 28 januari 2016 is de Cultuur en Onderwijs Beurs (CEOB) in de Jaarbeurs in Utrecht. De CEOB is speciaal voor iedereen met een hart voor cultuureducatie.

Meesterverteller Eric Borrias is benoemd tot Verteller van het jaar 2016 voor Nederland en Vlaanderen.

Een samenwerking tussen Stichting Droogdok Jan Blanken, twee basisscholen en Kunstgebouw heeft een prachtig lespakket opgeleverd.

Inholland Academy en Plein C, het bureau voor cultuureducatie in Noord-Holland, verzorgen vanaf 13 januari 2016 in Haarlem opnieuw de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.

Van 20 tot en met 27 november is het weer de Week van de Mediawijsheid.

De theatervoorstelling Vlinder, een meisje zonder naam van het theatercollectief T.H. de Wei is afgelopen schooljaar door de scholen in Zuid-Holland het beste gewaardeerd.

Het eiland Goeree-Overflakkee lag gedurende de WOII precies onder één van de routes van de geallieerde bommenwerpers op weg naar Duitsland.

Scholen kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor meer en beter muziekonderwijs in de klas. Kunstgebouw helpt u graag bij het opstellen van het plan en de uitvoering daarvan.

Op 28 oktober 2015 organiseert Plein C in Hoofddorp samen met Kunstgebouw en het Fonds voor Cultuurparticipatie een informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs.

Onlangs werd Verolique Jacobse van Kunstgebouw geïnterviewd over De Cultuur Loper. Dit is een instrument om cultuuronderwijs op school te verbeteren en te verdiepen.

Onlangs kwam de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) naar buiten met de boodschap dat het gebruik van computers niet automatisch tot betere prestaties van scholieren leidt.

Goed nieuws voor de cursus Interne Cultuurcoördinator: het Lerarenregister heeft de cursus officieel erkend als opleiding.

Onze vakdocenten die gastlessen geven bij beeldende projecten van Kijk|Kunst voor groep 5 en 6 zijn getraind in Visual Thinking Strategies.

De Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit eindigt in december 2016. Wat betekent dat voor de tijd die er nog is?

Op 5 oktober 2015 is het World Teachers' Day: de internationale Dag van de Leraar. Een mooi moment om al die juffen en meesters die met hart en ziel werken in het zonnetje te zetten.

Aan het begin van dit schooljaar hebben basisscholen in Zuid-Holland van Kunstgebouw een poster met uitleg over de drie domeinen ontvangen.

In Kunstzone (september 2015) staat een interessant artikel over de peiling van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie in het basisonderwijs.

In de zomer van 2015 is Kunstgebouw verhuisd van Broekmolenweg 16 naar Broekmolenweg 20 in Rijswijk. Een fotoimpressie.

Er komen steeds meer Jeugdcultuurfondsen in Zuid-Holland. De afgelopen maanden zijn er fondsen opgericht in de gemeenten Midden-Delfland, Nieuwkoop en Noordwijk.

Met de Topdagshow heeft Kunstgebouw, vinden we zelf, weer een top Doe|Kunst-project gerealiseerd!

In april 2015 rondde Lisette Wessels (links op de foto) van basisschool ’t Schrijverke in Hellevoetsluis haar ICC-cursus bij Kunstgebouw af.

Sinds Kunstgebouw in 2007 begon met de cursus interne cultuurcoördinator zijn 232 leerkrachten tot ICC’er opgeleid. En dat aantal groeit flink.

Vorig jaar presenteerde SLO het definitieve leerplankader kunstzinnige oriëntatie inclusief de vier leerlijnen voor de kunstvakken beeldend, dans, drama en muziek.

Hoe draagt provinciaal cultuurbeleid bij aan een levendig woon, werk en leefklimaat? Deze vraag staat centraal op 2 maart 2015 in TivoliVredenburg Utrecht.

De theatervoorstelling De Poort van Ida van Dril en Eva Mesman is afgelopen schooljaar door de scholen in Zuid-Holland het beste
gewaardeerd.

Op zoek naar geschikte Kijk|Kunst-voorstellingen voor de programmering van komend schooljaar bezoeken we in deze periode diverse presentatiedagen.

Laat leerlingen uit groep 5 t/m 8 op een vlotte en toegankelijke manier kennismaken met kunst en erfgoed uit onze provincie.