Gratis advies bij aanvraag Impulsregeling voor culturele organisaties en zzp’ers - Kunstgebouw

Gratis advies bij aanvraag Impulsregeling voor culturele organisaties en zzp’ers

Inhoud van bureaukast met geleurde vellen papier, pennen en stiften

Met de Impulsregeling culturele zzp’ers en erfgoedvrijwilligers komt het Fonds voor Cultuurparticipatie culturele organisaties en zzp’ers tegemoet die niet in aanmerking komen voor de coronanoodsteun van de rijksoverheid. Je kunt binnen deze regeling subsidie aanvragen om te investeren in je eigen ontwikkeling. Zodat je nu, maar ook na corona volledig uitgerust bent voor de uitdagingen van deze tijd. De regeling is opengesteld tot en met 31 mei 2021.

Wil je deze subsidie aanvragen maar beschik je zelf niet over de juiste middelen of knowhow voor een zo kansrijk mogelijke aanvraag? Dan biedt Kunstgebouw hulp! Want wij leveren graag een positieve bijdrage aan de positie van mensen en organisaties in het Zuid-Hollandse culturele veld.

We hebben de volgende afspraken gemaakt met subsidie- en fondsenwervingsbureau Onbegrensde Zaken:

  • Zzp’ers in Zuid-Holland krijgen twee uur gratis advies van Onbegrensde Zaken. Bijvoorbeeld adviesgesprek vooraf en meelezen met de aanvraag.
  • Culturele organisaties in Zuid-Holland krijgen één uur gratis advies van Onbegrensde Zaken. Over een eventueel vervolgtraject kan in overleg worden besloten.

Hoe werkt het?
Als je als zzp’er of culturele organisatie na het lezen van de regeling denkt dat je in aanmerking komt voor subsidie en je hulp kunt gebruiken bij het doen van de aanvraag, meld je dan aan bij Nienke van Olphen (nienke.van.olphen@kunstgebouw.nl) onder vermelding van: Ondersteuning aanvraag impulsregeling. Nienke zal je in contact brengen met de fondsenwerver met wie je in gesprek kunt over de aanvraag.

NB: De subsidie is niet bedoeld voor het afdekken van gederfde inkomsten.

De Impulsregeling in een notendop
Lees een korte samenvatting van de Impulsregeling culturele zzp’ers en erfgoedvrijwilligers.