De Impulsregeling in een notendop

Inhoud van bureaukast met geleurde vellen papier, pennen en stiften

Veel zelfstandigen en vrijwilligers zijn door corona vastgelopen in hun werkpraktijk. Ze moeten op zoek naar andere manieren en wegen om hun werk of ambacht uit te kunnen oefenen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft geld vrij gemaakt om hen hierbij te ondersteunen. Hieronder vind je een korte samenvatting van de Impulsregeling culturele zzp’ers en erfgoedvrijwilligers.

Voor wie?

Je kunt een beroep doen op een scholings-of ontwikkelbudget als je:

 1. Als zzp’er actief bent in cultuurparticipatie of cultuureducatie of als je een traditioneel ambacht uitoefent.
 2. Als culturele instelling of penvoerder CMK ondersteuning aanvraagt voor zzp’ers in bovengenoemde sector.
 3. Als erfgoedhuis een aanvraag doet voor de eigen vrijwilligers.
Waarvoor?

De Impulsregeling stelt zzp’ers die werkzaam zijn binnen cultuurparticipatie, cultuureducatie of de traditionele ambachten, in staat om nu én na corona hun werkpraktijk te behouden en voort te zetten. Het beschikbare budget is uitdrukkelijk niet bedoeld als inkomenssteun. Het geld is bestemd voor artistieke en inhoudelijke persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door een training om de eigen werkpraktijk digitaal te kunnen aanbieden of een cursus om met nieuwe doelgroepen te leren werken.

Kunstgebouw helpt

Wil je deze subsidie aanvragen maar beschik je zelf niet over de juiste middelen of knowhow voor een zo kansrijk mogelijke aanvraag? Dan biedt Kunstgebouw hulp! Want wij leveren graag een positieve bijdrage aan de positie van mensen en organisaties in het Zuid-Hollandse culturele veld.

We hebben de volgende afspraken gemaakt met subsidie- en fondsenwervingsbureau Onbegrensde Zaken:

 • Zzp’ers in Zuid-Holland krijgen twee uur gratis advies van Onbegrensde Zaken. Bijvoorbeeld adviesgesprek vooraf en meelezen met de aanvraag.
 • Culturele organisaties in Zuid-Holland krijgen één uur gratis advies van Onbegrensde Zaken. Over een eventueel vervolgtraject kan in overleg worden besloten.
Hoe werkt het?

Als je als zzp’er of culturele organisatie na het lezen van de regeling denkt dat je in aanmerking komt voor subsidie en je hulp kunt gebruiken bij het doen van de aanvraag, meld je dan aan bij Nienke van Olphen (nienke.van.olphen@kunstgebouw.nl) onder vermelding van: Ondersteuning aanvraag impulsregeling. Nienke zal je in contact brengen met de fondsenwerver met wie je in gesprek kunt over de aanvraag.

UITLEG – TOELICHTING EN VOORWAARDEN

Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt onderscheid tussen drie type aanvragers, tussen drie ‘sporen’.

Aanvrager Aanvraagbedrag Aanvraagperiode Voor wie bestemd
Spoor 1
Individuele zzp’ers / ambachtsbeoefenaars
€ 2.500 – tot
€ 5.000,-
t/m 31 mei 2021 Zelfstandigen met KvK inschrijving
Spoor 2
Culturele instellingen
€ 25.000 – tot
€ 50.000,-
t/m 31 mei 2021 Voor een groep zzp’ers
Spoor 2
Penvoerders CMK
€ 25.000 – tot
€ 35.000,-
t/m 30 april 2021 Voor een groep zzp’ers
Spoor 3
Erfgoedhuizen
Max € 20.000,- t/m 30 april 2021 Voor (groep) erfgoedvrijwilliger(s)

 

SPOOR 1 TOELICHTING
 • Een strenge eis om in aanmerking te komen voor ondersteuning is dat je werkzaam bent binnen het veld cultuurparticipatie of –educatie. Voorbeelden hiervan zijn: je werkt als dirigent van een amateurkoor, je geeft dansles aan cultuurmakers in je vrije tijd of je verzorgt culturele lessen in het onderwijs.Ook als traditionele ambachtsbeoefenaar, dus bijvoorbeeld als touwslager, glasblazer, klompenmaker of mandenvlechter die het ambacht actief met anderen deelt, kom je in aanmerking voor de Impulsregeling.
 • Je project (training, cursus of activiteit) start minimaal 13 weken na het indienen van je aanvraag en binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie. Je kunt eenmalig aanvragen voor een project van maximaal 1 jaar. Je levert een cv of portfolio (ambachtslieden) aan.
 • Je vraagt geld aan om jezelf bij te scholen, om je vakmanschap te ontwikkelen, te professionaliseren, of nieuwe vaardigheden op te doen. Uitgangspunt is jezelf artistiek en inhoudelijk te ontwikkelen. Met als doel een impuls te geven aan je werkpraktijk in tijden van corona en daarna.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken. De hoogte van het bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de activiteiten waar geld voor wordt aangevraagd.
SPOOR 2 TOELICHTING
 • Ook hier is de subsidie slechts bedoeld voor culturele instellingen (zonder winstoogmerk) of penvoerders CMK die zich inzetten voor cultuurparticipatie of cultuureducatie.
  Als culturele instelling of penvoerder kun je geld aanvragen om de zzp’ers waar je mee werkt te ondersteunen in hun artistieke en inhoudelijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan een training in hybride lesgeven, het digitaliseren van lesmateriaal, het leren van nieuwe vaardigheden of het ontwikkelen van vakmanschap. Penvoerders kunnen ook aanvragen voor zzp’ers die werkzaam zijn in binnenschoolse educatie.
 • Je project start minimaal 13 weken na het indienen van je aanvraag en binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie. Je kunt eenmalig aanvragen voor een project van maximaal 2 jaar.
 • Je vraagt geld aan om te investeren in deskundigheid van zzp’ers.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken.
SPOOR 3 TOELICHTING
 • Als erfgoedhuis of als een samenwerkingsverband van erfgoedhuizen kun je ondersteuning aanvragen voor het realiseren van educatief of sociaal aanbod voor erfgoedvrijwilligers. De inzet is om deze vrijwilligers voor cultureel erfgoed te behouden (nu en na corona). Er kan bijvoorbeeld financiële steun worden gevraagd voor contact- en inspiratiedagen, het inzetten van social media om de mensen betrokken te houden of het organiseren van activiteiten of trainingen waarmee de kennis van vrijwilligers van materieel en immaterieel erfgoed vergroot wordt.
 • Je project start minimaal 13 weken na het indienen van je aanvraag en binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie. Je kunt eenmalig aanvragen voor een project van maximaal 2 jaar.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken. De hoogte van het bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de activiteiten waar geld voor wordt aangevraagd.