Plan cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland is goedgekeurd! - Kunstgebouw

Plan cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland is goedgekeurd!

Leerlingen zitten op stoeltjes trommelen met hun handen op hun bovenbenen, het middelste meisje moet hard lachen

Goed nieuws voor het onderwijs en de culturele sector in Zuid-Holland. Het plan dat Kunstgebouw als penvoerder heeft ingediend voor Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 is door het Fonds voor Cultuurparticipatie positief beoordeeld. In dit plan staat dat 32 Zuid-Hollandse gemeenten de komende vier jaar een investering doen van 4,3 miljoen voor cultuureducatie in Zuid-Holland. Dit geld wordt door het Fonds voor Cultuurparticipatie verdubbeld. We kunnen aan de slag!

Uit de brief van het Fonds voor Cultuurparticipatie:
“Een sterk plan (…) dat inspeelt op de grote diversiteit van het culturele veld in de verschillende gemeenten. De commissie heeft er vertrouwen in dat Kunstgebouw er alles aan zal doen om de lokale doelen te helpen realiseren.”

Het doel van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind. Dit doel wordt bereikt door het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. In de periode 2021-2024 is Kunstgebouw penvoerder voor maar liefst 18 regio’s, bestaande uit 32 Zuid-Hollandse gemeenten.

We verwelkomen daarmee 14 nieuwe gemeenten, die we graag voorstellen. Albrandswaard, Krimpen aan den IJssel, Nissewaard en Wassenaar doen voor het eerst mee aan CMK. De regio Holland Rijnland deed al eerder zelfstandig mee, maar sluit zich aan bij het penvoerderschap van Kunstgebouw. Onder deze regio vallen tien gemeenten, namelijk Leiden, Zoeterwoude, Hillegom, Lisse, Oegstgeest, Voorschoten, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Teylingen en Noordwijk.

Albrandswaard, Stichting Welzijn Albrandswaard
De gemeente Albrandswaard ambieert binnen CMK het opzetten van duurzame samenwerking tussen scholen en culturele organisaties: “In 2024 is er een verbinding gelegd tussen scholen en culturele verenigingen met als doel aandacht voor de lokale kunst & cultuur in het curriculum.”

Krimpen aan den IJssel, Stichting Synerkri
Synerkri, ontstaan vanuit de combinatiefuncties sport & cultuur, verbindt in Krimpen aan den IJssel de vraag van scholen aan het aanbod van (lokale) culturele instellingen: “In 2024 hebben alle basisscholen een programma Cultuuronderwijs op maat passend bij hun identiteit. Synerkri versterkt de doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs via het naschoolse aanbod naar culturele instellingen.”

Nissewaard, Centrum voor de Kunsten Spijkenisse
In de gemeente Nissewaard werken gemeente, scholen en culturele organisaties al langer samen aan Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE) met het programma Uit de Kunst. Zij zetten CMK in om het Platform BCE uit te breiden en te versterken: “In 2024 willen we bereikt hebben dat cultuureducatie nog beter geborgd is binnen het onderwijs.”

Wassenaar, SchoolAdviesDienst Wassenaar
In Wassenaar gebeurt cultuureducatie op basisscholen al op verschillende manieren. Er missen echter nog twee belangrijke onderdelen, de samenwerking met plaatselijke culturele organisaties en een gezamenlijk programma op het gebied van kunst maken: “In 2024 is er een samenwerking tussen het onderwijs in Wassenaar en haar culturele omgeving tot stand gekomen in de vorm van een educatief programma dat bestaat uit activiteiten op het gebied van kunst meemaken, kunst maken en erfgoed beleven.”

Holland Rijnland, Naturalis Biodiversity Center
In Holland Rijnland geven drie uitvoerende organisaties vorm aan CMK-3, Naturalis Biodiversity Center, BplusC en Cultuureducatiegroep (CEG). De gemeenten van Holland Rijnland gaan door op de in CMK-2 ingeslagen weg, zij zetten eerder opgestelde ontwikkeltrajecten voort en vragen CEG en Cultuur om de hoek, de culturele proeftuin van de regio, een samenwerking aan te gaan om duurzame intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld te stimuleren: Hoofddoel van het CMK-programma 2021-2024 is de kwaliteit van het cultuuronderwijs op scholen te versterken door middel van intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector.”

Lees meer over Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland

Op dit kaartje kun je zien dat bijna alle gemeenten in Zuid-Holland met ingang van 2021 meedoen aan het programma Cultuureducatie met kwaliteit.

 

Cultuureducatie met kwaliteit - penvoerders in Zuid-Holland