Voortgezet onderwijs

Middelbare scholen en culturele instellingen in Zuid-Holland die meer willen doen met cultuuronderwijs kunnen bij Kunstgebouw terecht voor informatie, advies en begeleiding.

  We informeren bijvoorbeeld over subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs en begeleiden scholen bij de ontwikkeling van het leergebied Kunst & Cultuur.

  Advies en begeleiding
  Ook los van de bestaande subsidieregelingen adviseert en begeleidt Kunstgebouw scholen en culturele instellingen bij de ontwikkeling van het leergebied Kunst & Cultuur.

  Neem hiervoor contact op met projectleider Andrea Knols: andrea.knols@kunstgebouw.nl
  015 215 4525

  Ik zie jullie - Brian Elstak

  Sarina Hoogendam mentor en docent Nederlands aan het Wellantcollege in Ottoland

  In het onderwijs zijn we zo gericht op cognitieve vaardigheden, zo gericht op het hoofd. Met een kunstwerk raak je leerlingen meteen in hun hart. Dat leidt tot hele andere gesprekken.