Maatwerkprojecten

Scholen, gemeenten en andere partijen kunnen ook met specifieke wensen bij Kunstgebouw terecht. Zo kunnen we bijvoorbeeld in overleg met alle betrokkenen een lokaal cultuurprogramma op maat maken. Zo’n programma bestaat uit een geheel aan educatieve activiteiten op het gebied van kunst meemaken, kunst maken en erfgoed beleven.

  Kunstgebouw versterkt wat er op lokaal niveau aanwezig is en vult aan wat ontbreekt. Op deze manier dragen wij bij aan duurzame inbedding van cultuuronderwijs in bestaande structuren. We werken hierin nauw samen met de lokale culturele omgeving, gemeenten, scholen, Erfgoedhuis Zuid-Holland en landelijke partners.

  Interesse? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van maatwerkprojecten.

  Midden-Delfland

  Het cultuurprogramma Midden-Delfland is najaar 2020 gestart. Alle basisscholen doen mee. Het programma bestaat uit acht activiteiten door zeven lokale culturele organisaties, waaronder twee erfgoedorganisaties. Via structurele samenwerking maken we het mogelijk dat alle kinderen in Midden-Delfland onder schooltijd minimaal één keer per jaar hun lokale culturele omgeving beleven. Kunstgebouw verzorgt de centrale organisatie van de bezoekroosters en de communicatie tussen scholen en aanbieders. Scholen, lokale organisaties en de gemeenten zijn enthousiast, want door een sterkte organisatie is cultuureducatie geborgd in deze gemeente.

  Goeree-Overflakkee

  Op Goeree-Overflakkee voert Kunstgebouw sinds 2020 een kennisprogramma uit van lokale cultuurorganisaties. Hierin worden de krachten tussen schoolbesturen gebundeld om samen meer mogelijk te maken. Kunstgebouw zorgt voor zowel de planning, de communicatie als de financiële administratie van het programma. Het programma is een eerste stap naar een duurzaam en samenhangend cultuurprogramma dat voor alle scholen beschikbaar is en ruimte biedt aan verschillende wensen van scholen. Het is een initiatief van de stuurgroep Cultuureducatie met kwaliteit.

  Zwijndrecht

  Om de samenwerking tussen scholen en culturele organisaties te bevorderen, en de deskundigheid van leerkrachten te versterken kunnen sinds 2019 alle scholen in Zwijndrecht meedoen met het Zwijndrechts cultuurprogramma. Op het programma staat voor iedere school een kunst- en een erfgoedproject. Voordat de leerlingen met de projecten starten, krijgen de leerkrachten workshops over werken met kunst in de klas en erfgoedwijsheid. Kunstgebouw organiseert het programma in opdracht van de gemeente, en in samenwerking met lokale historicus Maurice de Jongh, de Historische Vereniging Zwijndrecht en theater Spektakel.