Maatwerkprojecten

Scholen, gemeenten en andere partijen kunnen ook met specifieke wensen op het gebied van cultuureducatie bij Kunstgebouw terecht. Zo kunnen we bijvoorbeeld in overleg met alle betrokkenen een lokaal cultuurprogramma op maat maken.

Over maatwerkprojecten van Kunstgebouw

Maatwerk voor duurzame inbedding cultuureducatie

Soms is een vraag of behoefte op het gebied van cultuureducatie zo specifiek dat maatwerk gewenst is. Vervolgens kijken we wat er lokaal aanwezig is en vullen aan wat ontbreekt. Zo dragen wij bij aan duurzame inbedding van cultuuronderwijs in bestaande structuren, denk aan bijvoorbeeld een lokaal cultuurprogramma op maat. Zo’n programma bestaat uit een geheel aan educatieve activiteiten op het gebied van kunst meemaken, kunst maken en erfgoed beleven.

We werken voor onze maatwerkprojecten nauw samen met de lokale culturele omgeving, gemeenten, scholen, Erfgoedhuis Zuid-Holland en landelijke partners.

Wat doet Kunstgebouw voor jou?

Twee leerlingen knippen vormen uit papier

Of je nu werkt bij een onderwijs-, overheids- of culturele instelling – graag bespreken we met jou de mogelijkheden wanneer je een specifieke behoefte hebt om cultuureducatie op jouw school of in jouw gemeente of regio te versterken. Vervolgens werken we samen aan een plan op maat!

Ik wil meer informatie over Maatwerkprojecten

Nieuwsgierig wat we al hebben gedaan? Hieronder vind je een overzicht van een aantal voorbeeld uit de praktijk om een indruk te geven wat we voor je kunnen betekenen.

Voorbeelden uit de praktijk

Midden-Delfland

Het cultuurprogramma Midden-Delfland is najaar 2020 gestart. Alle basisscholen doen mee. Het programma bestaat uit acht activiteiten door zeven lokale culturele organisaties, waaronder twee erfgoedorganisaties. Via structurele samenwerking maken we het mogelijk dat alle kinderen in Midden-Delfland onder schooltijd minimaal één keer per jaar hun lokale culturele omgeving beleven. Kunstgebouw verzorgt de centrale organisatie van de bezoeken en de communicatie tussen scholen en aanbieders. Scholen, lokale organisaties en de gemeenten zijn enthousiast, want door een sterkte organisatie is cultuureducatie geborgd in deze gemeente.

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee voert Kunstgebouw sinds 2020 een kennisprogramma uit van lokale cultuurorganisaties. Hierin worden de krachten tussen schoolbesturen gebundeld om samen meer mogelijk te maken. Kunstgebouw zorgt voor zowel de planning, de communicatie als de financiële administratie van het programma. Het programma is een eerste stap naar een duurzaam en samenhangend cultuurprogramma dat voor alle scholen beschikbaar is en ruimte biedt aan verschillende wensen van scholen. Het is een initiatief van de stuurgroep Cultuureducatie met kwaliteit.

Zwijndrecht

Om de samenwerking tussen scholen en culturele organisaties te bevorderen, en de deskundigheid van leerkrachten te versterken kunnen sinds 2019 alle scholen in Zwijndrecht meedoen met het Zwijndrechts cultuurprogramma. Op het programma staat voor iedere school een kunst- en een erfgoedproject. Voordat de leerlingen met de projecten starten, krijgen de leerkrachten workshops over werken met kunst in de klas en erfgoedwijsheid. Kunstgebouw organiseert het programma in opdracht van de gemeente, en in samenwerking met lokale historicus Maurice de Jongh, de Historische Vereniging Zwijndrecht en Theater Spektakel.