Advies over cultuurbeleid

Kunstgebouw adviseert en ondersteunt gemeenten in Zuid-Holland op het gebied van cultuurbeleid. We helpen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en vormgeven van een visie en het actief benutten van landelijke stimuleringsmaatregelen.

    Zo doen 32 gemeenten onder penvoerderschap van Kunstgebouw mee aan de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. In enkele gemeenten wordt vanuit deze regeling gewerkt aan convenanten tussen gemeenten en culturele instellingen waarin zij vastleggen hoe ze cultuuronderwijs gaan verbreden en verdiepen.

    In het kader van de regeling Cultuurparticipatie ondersteunt Kunstgebouw gemeenten en organisaties om nieuwe samenwerkingsverbanden te smeden en een bredere doelgroep bereiken. Juist ook doelgroepen die nu nog weinig gebruik (kunnen) maken van het aanbod.

    Ook los van deze regelingen adviseert Kunstgebouw gemeenten over het te voeren cultuurbeleid. Interesse? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.