Stapelwormen

Beeldende kunst in de klas, een project rondom een beeld van Jan Snoeck (1927 – 2018)

In de klas komt een beeld uit de serie Stapelwormen van kunstenaar Jan Snoeck samen met foto’s van andere beelden. In deze serie zijn wormen van klei gerold, gestapeld en gebogen tot figuren. Snoecks manier van werken is van een aanstekelijke eenvoud én vol van verbeeldingskracht.
Soms wordt een enkele worm een zittend mens. Soms vormen verschillende wormen een omhelzing, dan weer doen ze denken aan een mens die erg vermoeid is of een zware vracht draagt.

De beelden van Jan Snoeck zullen de leerlingen aanspreken en uitdagen om hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken. In de gastles bekijken ze samen met de vakdocent een ´stapelwormbeeld´. Ze leren meer te zien en betekenis te geven aan wat ze ontdekken. Ze gaan ook zelf met wormen van klei mensfiguren bouwen. De vakdocent maakt daarmee een begin en verkent met hen de mogelijkheden van het werken met kleirollen. Les 2 en 3 zijn verdiepende lessen die de leerkracht zelf geeft.

Wormen stapelen!

Dit project kan aansluiten bij: beeldende kunst, fantasie, werken met klei.

Het lesmateriaal wordt ongeveer drie weken voor de bezorgdatum van de projectkist toegezonden aan de school. Het kunstwerk wordt door Kunstgebouw naar de school gebracht en weer opgehaald. Iedere groep heeft het kunstwerk circa één week ter beschikking. Alle informatie over dit project, zoals het rooster en online opdrachten, vindt u op dkk.kunstgebouw.nl.