Hap, slik, dans! - Kunstgebouw

Hap, slik, dans!

  • Groep 3/4
  • Dans
Illustratie van een dansende kok, het lespakket Hap Slik Dans gebruikt een denkbeelding restaurant als inspiratie voor dans

Wist je dat je met je eigen lijf kunt dansen als slappe spaghetti? En dat je kunt rijzen als een cake? In dit dansproject beproeven de leerlingen alle facetten van een restaurant, met als toetje een smakelijke danspresentatie. Het fantasierijke onderwerp prikkelt de verbeelding en nodigt uit tot bewegen. Danselementen als tijd, kracht en ruimte helpen de leerlingen bij het onderzoeken van hun eigen ideeën en bij het bedenken van bewegingen. Iedere les start en eindigt met een gezamenlijke dans op speciaal gecomponeerde muziek.

De gastles start in een ingebeelde keuken, waar de leerlingen dansbewegingen onderzoeken die te maken hebben met gerechten in een restaurant. De leerlingen zoeken naar dansante oplossingen, bijvoorbeeld wanneer ze als spaghettislierten in de knoop zijn geraakt.
De tweede les staat in het teken van balans waarbij de leerlingen als een ober met een dienblad door de ruimte manoeuvreren. Luisteroefeningen en kaarten uit het lespakket dagen de leerlingen uit om hun evenwicht te bewaren.
In de derde les rijzen de leerlingen tot een gigantische cake die inzakt zodra de ovendeur opengaat.

Een kostelijk dansproject in een denkbeeldig restaurant.

Dit project kan aansluiten bij: dans, bewegen, muziek, herhaling, samenwerken, improviseren, koken, voeding.

Het lespakket wordt circa drie weken voor de gastles toegezonden aan de school. Het project start met een gastles. Het lespakket blijft eigendom van de school. Alle informatie over dit project, waaronder het rooster, vind je op mijn.kunstgebouw.nl.