Trotse terugblik op CMK-2 - Kunstgebouw

Trotse terugblik op CMK-2

Als penvoerder van de kleinere gemeenten in Zuid-Holland blikken we trots terug op vier jaar cultuureducatie met kwaliteit! Met 18 gemeenten, 13 regio’s, 250 scholen en 60.000 leerlingen.