Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland - Kunstgebouw

Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland

Voor een hogere deelname en een groter bereik van kunst en cultuur

Het Themafonds Cultuurparticipatie Zuid-Holland ondersteunt samenwerkingsprojecten van culturele organisaties uit verschillende gemeenten in Zuid-Holland bij het vergroten van de deelname aan kunst en cultuur en de spreiding van kennis en expertise over Zuid-Holland.