Na 75 Jaar Vrijheid - Kunstgebouw

Na 75 Jaar Vrijheid

Filmlessen over vrijheid, oorlog en mensenrechten
Twee kinderen uit Nederland tussen een groep kinderen die wonen in een vluchtelingenkamp op Lesbos - Beeld uit de film Hallo Salaam (2017)
Hallo Salaam (2017)

Ga dit voorjaar in gesprek met je leerlingen over vrijheid, oorlog en mensenrechten aan de hand van film en (gratis) lesmateriaal. Prachtige verhalen om met elkaar naar te kijken en na te bespreken, in de klas of in de bioscoopzaal.

Kunstgebouw, Movies that Matter, Nationaal Comité 4 en 5 Mei en EYE bieden, ondersteund door Filmhub Zuid-Holland, voor het PO en VO een selectie films aan, inclusief (gratis) lesmateriaal om met leerlingen stil te staan bij het thema Na 75 Jaar Vrijheid.

Het aanbod is samengesteld in 3 pakketten met films en passend lesmateriaal. Zo kijk je in de klas naar Hallo Salaam, waarin Merlijn en Sil met hun moeders meereizen naar een vluchtelingenkamp op Lesbos. Waarom zijn hun Afghaanse en Syrische leeftijdsgenoten eigenlijk gevlucht en hoe is het om in een vluchtelingenkamp te wonen? Ondanks de taalbarrière, ontstaan al snel bijzondere vriendschappen. Klik voor meer informatie over de lespakketten op onderstaande link.

Wil je je meteen aanmelden of heb je nog vragen over het lesmateriaal? Laat het ons weten via info@filmhubzuidholland.nl

Bekijk het aanbod