Leerlijn erfgoed Hendrik-Ido-Ambacht - Kunstgebouw

Leerlijn erfgoed Hendrik-Ido-Ambacht

Erfgoedproject voor groep 6, 7 en 8
Zwart-witfoto uit 1910 waarop vrouwen staan afgebeeld met kruiwagens vol stenen, onderdeel van de erfgoedles Kruien & Kruit

Het startpunt van de leerlijn erfgoed voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 is de film Mijn naam is Sophia. De onderwerpen uit de film komen terug in de lessen. De leerlingen proberen zich voor te stellen hoe het leven vroeger was in Hendrik-Ido-Ambacht.

Groep 6

De leerlingen van groep 6 gaan aan de slag met de grenzen en vaarwegen van de gemeente. Ze leren over de tijd van de steenfabrieken langs de Noord en bezoeken een locatie in het oude centrum waar de hoogteverschillen als gevolg van de bedijking nog zichtbaar zijn. Daar bekijken ze een monument met een ingemetselde wapensteen. Ze ontwerpen daarna een eigen familiewapen.

Groep 7

De leerlingen van groep 7 verdiepen zich in de tijd dat Hendrik-Ido-Ambacht een vlassersdorp was. Ze leren ook over het belang van schoon drinkwater ten tijde van de vlascultuur. Ze onderzoeken de kwaliteit van een waterloop in de buurt van hun school en brengen een bezoek aan Den Brommert. Op school verwerken ze hun ervaringen in een filmverslag.

Groep 8

De leerlingen van groep 8 leren dat Hendrik-Ido-Ambacht bijna 700 jaar geleden is ontstaan en hoe het dorp en de omgeving door de eeuwen heen is veranderd. Ze ervaren hoe het rechtssysteem werkte in de tijd van graaf Willem III aan de hand van de legende van de koppige boer.

De leerlingen sluiten gezamenlijk het project af met een challenge in de Sophiapolder waar ze met schippers van de Stichting Zuid-Hollands Landschap naartoe varen.

Vraag hier de Leerlijn Erfgoed Hendrik-Ido-Ambacht aan

De leerlijn is door Kunstgebouw ontwikkeld in opdracht van Hi5Ambacht en in nauwe samenwerking met het Historisch Genootschap en de scholen.