KUNZT: een plek waar cultuur en leerlingen elkaar ontmoeten - Kunstgebouw

KUNZT: een plek waar cultuur en leerlingen elkaar ontmoeten

Interview met Maud Schoonen
Leerlingen nemen deel aan kunstlessen bij KUNZT, ontwikkeld in het kader van CMK
Fotograaf: Jeffrey Groeneweg

Duizendpoot Maud Schoonen is sinds twee jaar de regionale CMK-projectleider voor Zwijndrecht. In haar functie bij de gemeente als coördinator kabinetszaken, representatie, cultuur en evenementen is zij ook verantwoordelijk voor KUNZT: de tentoonstellingsruimte in het Oude Raadhuis. Voor CMK organiseerde Maud twee projecten om de leerlingen in het primair onderwijs kennis te laten maken met de bestaande culturele infrastructuur in Zwijndrecht. En met succes.

Aan het begin van dit schooljaar heb je bij twee tentoonstellingen in KUNZT workshops georganiseerd voor het primair onderwijs. Wat hield dat in?

“Met KUNZT in het Oude Raadhuis hebben we een platform voor kunst en cultuur in huis. Hiermee willen we de kunst- en cultuurbeleving in Zwijndrecht vergroten, een inspirerende ontmoetingsplek zijn én een bijdrage leveren aan een positief cultureel leefklimaat in de gemeente. Scholieren horen daar uiteraard bij. Bij de tentoonstelling Picture This! liepen leerlingen door de ruimte en gingen onder begeleiding van een gids met elkaar in gesprek over de werken. Vervolgens gingen de kinderen aan de slag met tekenmaterialen waarbij ze elkaars tekening afmaakten op een lange rol papier. Op school konden ze het werk verder inkleuren. Voor de kinderen werkte het creatieve deel heel goed om te verwerken wat ze eerder op de expositie hadden gezien en geleerd.”

En de tweede tentoonstelling?

“De lessen bij de expositie Over Vloed waren nog uitgebreider. Vooraf kwam de erfgoedinspecteur van de historische vereniging langs op de scholen die door middel van een dungeons & dragonsspel vertelde over de watersnoodramp van Zwijndrecht. Spelenderwijs leerden de kinderen zo over de materie. Bij de tentoonstelling was een verhalenverteller die vertelde over de Watersnoodramp, waardoor hun fantasie werd geprikkeld. Tot slot liepen de leerlingen naar de andere kant van het gemeentehuis waar ze een quiz deden en experimenteerden op het gebied van water en duurzaamheid. In totaal zijn er veertien klassen van groep 7 en 8 langsgekomen van tien verschillende scholen. Het was een groot succes.”

Hoe ontstond het idee voor de workshops?

“Als je tegen scholen zegt: ‘Kom zelf eens kijken naar onze interessante exposities en entertain zelf de kinderen’, dan is dat te belastend voor een docent. Ze komen gewoon niet. Voor een betere aanpak heb ik Kunstgebouw advies gevraagd over hoe ik het project kon onderbrengen bij CMK. De adviseur van Kunstgebouw heeft goed meegedacht en de invulling van de eerste workshop geregeld. De tweede heb ik daarna zelfstandig op poten kunnen zetten. Het was veel werk, vooral de planning rondkrijgen was veel geregel. Maar nu heb ik de smaak te pakken.”

“Het werkt heel goed om CMK te laten aansluiten bij de tentoonstelling in KUNZT. Het maakt het stukken aantrekkelijker voor scholen om te komen. Kennismaken met kunst en cultuur in Zwijndrecht is nog onderontwikkeld, daar is nog een flinke slag te maken. Het is zoeken maar het gaat steeds beter. Ik mik nu op twee momenten in het jaar voor de workshops, zodat de scholen weten wanneer er weer iets aankomt. Dan krijgt de docent het op het netvlies en gaat het leven.”

Hoe verliep de samenwerking met het primair onderwijs?

“Bij de voorbereiding heb ik aan de voorkant met drie scholen gesprekken gevoerd en ze betrokken bij de ontwikkeling van het project. Ik vroeg ze vooral mee te denken over praktische zaken, zoals voor welke groep deze activiteiten het leukst waren, op welk dagdeel de workshops het beste konden worden gehouden, hoelang ze konden duren en of een voorbereidende les in de klas haalbaar was. De feedback van de scholen was enorm waardevol. Uiteindelijk sloten de projecten volledig aan op de wensen van de scholen.”

Wat zijn de ambities op de langere termijn?

“Ik zou graag doorgaan met het uitnodigen van leerlingen bij KUNZT en twee keer per jaar een programma bedenken bij een expositie. De reacties van de scholen en de kinderen waren zeer positief. Ook de vrijwilligers die bij KUNZT werkzaam zijn vonden het leuk dat er veel kinderen op bezoek kwamen. Nu alle partijen een positieve ervaring hebben gehad en ze enthousiast zijn, hoop ik dat het doorzet.”

Meer over KUNZT
Meer over tentoonstelling Picture This!
Meer over expositie Over Vloed
Lees meer inspirerende verhalen over Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland

Datum: 7 juni 2022
Tekst: Cathelijne Beijn