Lesbrief 'Kruien & Kruit!' - Kunstgebouw

Lesbrief ‘Kruien & Kruit!’

Erfgoedproject voor groep 5 en 6
In het kader van de erfgoedles Kruien & Kruit bezoeken leerlingen het Kruithuis in Brielle

In het Brielse erfgoedproject Kruien & Kruit! ontvangen leerlingen van groep 5 en 6 een mysterieuze kist op school. In de kist zit onder meer een meelzak, een pot graan, een miniatuurkanon en de Brielse geuzenvlag… Waar komen deze spullen vandaan?

Les 1 en 2

Na het bestuderen van de spullen ontdekken de leerlingen dat deze uit twee bijzondere gebouwen komen: Molen ’t Vliegend Hert en het Kruithuis in Brielle. In les 2 brengen ze de spullen terug en maken kennis met de molenaar en de kruitbewaker. Samen met hen onderzoeken de leerlingen de vorm en functie van dit Brielse erfgoed.

Les 3

Terug in de klas reflecteren de leerlingen in les 3 op hun locatiebezoek en brengen het verleden naar het heden. Ze hebben ontdekt dat de vorm van een oud gebouw ons kan vertellen waarvoor het gebruikt werd. Is dat bij nieuwe gebouwen ook zo?

Les 4

In les 4 sluiten de leerlingen het project af door op Google Maps gebouwen met bijzondere vormen te onderzoeken. Ze gebruiken hun verbeeldingskracht en hun opgedane kennis om geheimzinnige functies bij deze gebouwen te bedenken.

Ga direct naar de lesbrief ‘Kruien & Kruit’

Dit project is door Kunstgebouw ontwikkeld in opdracht van CCPO, Culturele Commissie Primair Onderwijs Brielle, in nauwe samenwerking met de lokale erfgoedinstellingen en de scholen.