”In september pakken we de draad weer op” - Kunstgebouw

”In september pakken we de draad weer op”

Interview met Dionne Frijns
Portret van Dionne Frijns, directeur Theaterbureau Frijns
Foto: Asta Biezeman

Precies vijf jaar geleden verruilde Dionne Frijns haar baan als programmeur jeugdtheater bij Theater Zuidplein voor een eigen impresariaat. Vanuit haar kantoor aan huis in Oud-Beijerland in de gemeente Hoeksche Waard verkoopt ze beeldend jeugdtheater van twaalf gezelschappen aan scholen en theaters in het hele land.

We hebben een rare tijd achter de rug. Wat voor impact hebben de maatregelen rondom het coronavirus op jouw werk gehad?

“Laat ik ermee beginnen dat ik blij ben dat alles weer beweegt. Scholen durven nog geen voorstellingen te boeken voor juli 2020, maar wél om het nieuwe schooljaar leuk te openen. Dat is een goed teken.”
“Corona betekende voor mij dat opeens honderd voorstellingen uitvielen. Dat is veel voor een klein bureau en pittig voor de theatergezelschappen. Voor het voortbestaan van cultuureducatie is het belangrijk dat we in september de draad weer kunnen oppakken. Ik denk dat theater ook een rol kan spelen bij de verwerking van zoiets heftigs als het coronavirus.”

Wat is er voor nodig om de draad weer op te pakken?

“Op dit moment werken we samen met de Vereniging Jeugd Impresariaten en het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst aan een helder protocol voor schoolvoorstellingen, zodat er na de zomer een duidelijke aanpak is voor de gezelschappen en de scholen. In het protocol moet bijvoorbeeld helder zijn waar het gezelschap zich moet melden, zodat ze niet de hele school door hoeven. Ook moet de school vooraf weten met hoeveel mensen een gezelschap langskomt. Hele praktische zaken die zorgen voor een veilige omgeving voor cultuureducatie.”
“Ik heb er goede hoop op dat we komend schooljaar weer volop kunnen spelen, want ik werk veel met kleine gezelschappen van één tot drie personen. Dan is die anderhalvemeter makkelijk te halen, mits we goede afspraken maken.”

Wat is voor jou een goede jeugdtheatervoorstelling?

“Een goede voorstelling raakt een snaar bij kinderen. In de voorstelling komen kinderen even in een andere wereld en als het goed is, krijgen ze door de voorstelling een nieuwe kijk op hun eigen leven. Veel voorstellingen van Theaterbureau Frijns hebben een maatschappelijk thema, maar het is nooit theater met het vingertje. De voorstelling Stuk! van Theater Lapstok heeft klimaatverandering als thema. In de voorstelling zijn de seizoenen stuk door toedoen van mensen. Het is al zes maanden winter. Doel van het verhaal is niet om te vertellen dat mensen fout bezig zijn, maar om te inspireren hoe jij het anders kunt doen. Kinderen stimuleren om zelf oplossingen te bedenken.”

Theaterbureau Frijns werkt landelijk. Daarnaast ben je lokaal actief binnen het netwerk van cultuureducatieaanbieders in de Hoeksche Waard. Wat doet dit netwerk?

“Het netwerk Cultuureducatie HW is ontstaan dankzij de inzet van het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). We presenteren het lokale aanbod voor cultuureducatie aan scholen in de Hoeksche Waard. Mijn laatste activiteit voor de lockdown was de informatiemarkt op 11 maart 2020 waar scholen konden intekenen op de Cultuurmix. De school kiest voor de culturele competenties die ze willen ontwikkelen en wij laten zien welk actief aanbod daarbij past. Dat kunnen ze aanvullen met een theatervoorstelling op school of een bezoek aan Museum Hoeksche Waard.”

Waarom is het voor jou belangrijk om aan dit lokale netwerk deel te nemen?

“Er komt zoveel informatie op je af als interne cultuurcoördinator op een school. Hoe meer wij kunnen stroomlijnen hoe beter. En omdat wij met het onderwijs sparren, kunnen we ook sneller inspringen op thema’s die de scholen belangrijk vinden.”
“Er is geen theater in de Hoeksche Waard, dus ik vind het belangrijk om via dit netwerk theater op school te promoten. Ik werk voor het netwerk op vrijwillige basis, maar ik doe dit graag, want voor mij is het ook een bron van kennis. Ik wil weten wat er op scholen speelt. Bovendien woon ik hier, dus wil ik graag iets terugdoen. Helma Wagemakers, de CMK-coördinator in de Hoeksche Waard, woont tien huizen verder. Dus de lijntjes zijn kort.”

De scholen kunnen ook deelnemen aan Kijk|Kunst van Kunstgebouw. Hoe verhoudt zich dat tot het lokale programma?

“Kijk|Kunst is een mooie aanvulling op het lokale aanbod en neemt scholen werk uit handen. Bij het lokale programma moeten scholen wat theater betreft voorstellingen zelf uitkiezen en organiseren. Voor Kijk|Kunst selecteert Kunstgebouw jeugdtheater uit het landelijke aanbod, verzorgt de planning en het lesmateriaal. Dat scholen via Kijk|Kunst bij elkaar op bezoek gaan om een voorstelling te zien, maakt het goedkoper.”
“Kunstgebouw neemt vaak voorstellingen van Theaterbureau Frijns op in het programma. Zo is Kijk|Kunst eigenlijk ook lokaal aanbod.”

Wat zijn de toekomstplannen voor cultuureducatie in de Hoeksche Waard?

“Ik ben heel blij met het cultuurbeleid dat nét gepresenteerd is in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Het belang van cultuureducatie is nadrukkelijk benoemd en van hieruit kunnen we concreet gaan bouwen en samenwerken. Er komt een cultuurcoach en er wordt gekeken welke ruimtes in de dorpskernen multifunctioneel gebruikt kunnen worden voor cultuur. Wethouder Harry van Waveren maakt zich al jaren sterk voor cultuur. Tijdens de fusie werden grote beslissingen uitgesteld. Nu de fusie klaar is, werpt zijn inzet – en die van het CMK, Cultuureducatie HW en het culturele platform DOK-C – vruchten af.”
“Onlangs is ook het MuziekAkkoord Hoeksche Waard ondertekend waarin scholen en aanbieders afspreken er samen voor te gaan zorgen dat alle basisschoolkinderen in de regio weer structureel muziekonderwijs krijgen. Ik zou er een groot voorstander van zijn dat naast meer muziek ook meer theater op school komt.”

Wat zijn de toekomstplannen voor Theaterbureau Frijns?

“Er staat een mooi seizoen in de steigers vanaf september. Kunstgebouw heeft veel voorstellingen van ons geprogrammeerd, zoals Plons van Renate Moespot, over een kleine kikker die dapper genoeg is om haar hoofd boven water te steken. Fijn dat we daarmee een groot afzetgebied kunnen bereiken. Voor theaters zal komend seizoen nog lastig zijn vanwege de coronamaatregelen. Des te belangrijker dat voorstellingen die plaatsvinden op school wél door kunnen gaan.”
“Ik werk met poppenspelers die al 20 of 40 jaar in het vak zitten, maar ook met jonge makers. Ik investeer ook veel tijd in het begeleiden van jonge talenten waarmee we alweer druk plannen maken voor 2021/2022 en verder.”

Tot slot: wat is jouw eigen mooiste kunstervaring die je graag aan alle leerlingen zou willen meegeven als dat zou kunnen?

“Ik heb Theaterwetenschap gestudeerd en zit al 25 jaar in het theatervak. Maar iedere keer ga ik bij een voorstelling weer helemaal op in het verhaal en wat ik zie op het toneel. Een indrukwekkende voorstelling was voor mij O . . Oceaan van Jozef van den Berg. Uit 1988, toen kinderen nog op het toneel mochten en mensen nog durfden te hoesten in de zaal. Ik gun ieder kind de pure beleving van een voorstelling: Stap in een andere wereld en gebruik je fantasie!”

Bekijk het fragment ‘Het liefste wat ik heb’ uit de voorstelling ‘O . . Oceaan’ van Jozef van den Berg

Website Theaterbureau Frijns
Website Cultuureducatie met kwaliteit Hoeksche Waard
Website Netwerk Cultuureducatie Hoeksche Waard

Datum: 29 juni 2020
Tekst: Annemarie Hogervorst