Hoe kunstonderwijs bijdraagt aan persoonsvorming - Kunstgebouw

Hoe kunstonderwijs bijdraagt aan persoonsvorming

Publicatie
Detail van cover boekje 'Op reis met een wandelende trui' waarop de letters van het woord TRUI gezichtjes, handjes en voetjes hebben

Kunstgebouw wil met kunstonderwijs bijdragen aan goed onderwijs. In de praktijk van het basisonderwijs ligt de nadruk op kwalificatie en socialisatie, terwijl scholen wel het belang zien van de derde component van goed onderwijs: persoonsvorming. Cultuuronderwijs is bij uitstek geschikt om daaraan te werken.

In deze publicatie beschrijven we aan de hand van concrete voorbeelden hoe onze eigen kunstprojecten bijdragen aan de persoonsvorming van leerlingen. De theorie van Cultuur in de Spiegel (die beschrijft hoe we omgaan met het onbekende en onverwachte) en de inzichten van Gert Biesta (over het omgaan met weerstand) spelen hierin een rol. Want de ontmoeting met het onbekende en onverwachte kan weerstand oproepen. Bijvoorbeeld als het linoleum snijden niet goed lukt of bij een voorstelling een wandelende trui het toneel opkomt en leerlingen dat niet direct kunnen plaatsen. Het overwinnen van weerstand, het accepteren van wat vreemd is, hoort bij kunst en bij de ontwikkeling van kinderen.
In onze projecten is hierbij een belangrijke taak weggelegd voor de leerkracht. Die slaat een brug tussen wat leerlingen al kennen en iets nieuws.

Lees publicatie (pdf)

Reacties

“Leuke tekst. Vanuit mijn – theoretische – perspectief roept het interessante vragen op over hoe de verschillende theoretische invalshoeken (cultuur in de spiegel, mijn eigen overpeinzingen, en ik zag ook hersenen langskomen) bij elkaar gebracht/gehouden kunnen worden; leuke kwestie om nog eens verder over te puzzelen denk ik. Maar de praktijk is altijd veelzijdiger dan de theorie, en zo hoort het ook!” – Gert Biesta

“Dank je wel voor de prachtige publicatie (…). Deze bondige vorm is denk ik echt iets wat docenten nodig hebben. Mooi ook hoe jullie verschillende inzichten met elkaar weet te combineren. De komende maanden ben ik met mijn studenten bezig met het onderzoeken, analyseren en ontwerpen van cultuuronderwijs en heb jullie publicatie al als handzaam basismateriaal aan hen voorgelegd.” – Astrid Rass (onderwijskundige)

“(…) ik kreeg deze publicatie onder ogen en ik ben ervan onder de indruk. M.n. doordat Gert Biesta in jullie aanpak zo mooi verweven is. We zijn op FHKE Pabo Eindhoven gestart met de opleiding Cultuurbegeleider. Bij de deelnemers heb ik de publicatie onder de aandacht gebracht.” – Erni van Aerts (docent pabo)
 
“Mooi om te lezen en zo waar!!” – Suzan Overmeer (vakdocent basisonderwijs)