Lesbrief 'Het mysterie van Schanseiland' - Kunstgebouw

Lesbrief ‘Het mysterie van Schanseiland’

Erfgoedproject voor groep 8
Deze kerk in Maassluis staat centraal in de erfgoedles Het mysterie van Schanseiland
Foto: Karen de Moor

Lukt het de leerlingen uit groep 8 het mysterie van Schanseiland in Maassluis op te lossen? Schanseiland ontstond als verdedigingswerk tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. In de zeventiende eeuw werd op deze plek de imposante Groote Kerk gebouwd. Het gerucht gaat dat er in die tijd geheime tunnels van en naar de Schans gegraven zijn. Een zeventiende-eeuws leeftijdsgenootje daagt de leerlingen uit om de ontsnappingstunnels te vinden.

De leerlingen maken een naamdicht, zoals het Wilhelmus (dat misschien wel op Schanseiland is geschreven). En ze maken creatieve opdrachten, waaronder een vlog of een brief aan de toekomst.

Deze erfgoedles is door Kunstgebouw gemaakt in opdracht van de gemeente Maassluis binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Bekijk de lesbrief
Bekijk de introductiefilm